•  

  ลูกค้าทรูออนไลน์แพ็กเกจ AI Tech PRO ราคา 999 บาท
  รับส่วนลด 100 บาท สั่งซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาท อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ตัวเทพ จาก iHAVECPU

  ลูกค้ากรอกโค้ดแลกรับส่วนลดบนเว็ปไซต์ของ iHAVECPU คลิก https://bit.ly/3P50R1S
   
   
   
   
   
   
  เงื่อนไข
  1. โค้ดส่วนลดอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ตัวเทพ จาก iHAVECPU 100 บาท ขั้นต่ำ 2,000 บาท ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึง 31 ธันวาคม 2567
  2. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เริ่ม 1 เมษายน 67 – 31 ธันวาคม 67
  3. โค้ดส่วนลดอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ตัวเทพ จาก iHAVECPU 100 บาท ขั้นต่ำ 2,000 บาท สามารถรับสิทธิได้จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 เดือน และสามารถนำไปแลกรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 เดือน
  4. สิทธิ์ประโยชน์นี้จัดทำขึ้นเฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน ที่ใช้บริการแพ็กเกจ AI Tech PRO ราคา 999 บาท เท่านั้น
  5. เมื่อได้รับโค้ดส่วนลดอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ตัวเทพ จาก iHAVECPU 100 บาท ขั้นต่ำ 2,000 บาท สามารถนำไปแลกรับสิทธิได้ที่เว็ปไซต์ของ iHAVECPU คลิก https://bit.ly/3P50R1S
  6. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าทรูออนไลน์แพ็กเกจ AI Tech PRO ราคา 999 บาท และมีการชำระค่าบริการตามรอบบิลปกติ หากมีการผิดนัดชำระค่าบริการตามรอบบิลปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวในรอบเดือนที่ผิดนัดชำระ
  7. รางวัลภายใต้การส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น
  8. สงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่รับผ่านแอปพลิเคชั่น TrueID เท่านั้น ไม่สามารถใช้ภาพบันทึกหน้าจอ หรือการส่งภาพต่อมารับสิทธิ์ได้
  9. กรณีผู้ใช้บริการกดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทุกกรณี
  10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล
  11. 1 หมายเลข ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน /1 สิทธิ์ /1 เดือน

 •  

  ลูกค้าทรูออนไลน์แพ็กเกจ AI Tech PRO ราคา 999 บาท
  รับส่วนลด 2% ชุดคอมพิวเตอร์เซ็ตตัวแรงจาก iHAVECPU (เมื่อซื้อขั้นต่ำ 20,000 บาท)

  ลูกค้ากรอกโค้ดแลกรับส่วนลดบนเว็ปไซต์ของ iHAVECPU คลิก https://bit.ly/3SYKlBD
   
   
   
   
   
  เงื่อนไข
  1. โค้ดส่วนลดชุดคอมพิวเตอร์เซ็ตตัวแรงจาก iHAVECPU 2% ขั้นต่ำ 20,000 บาท ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึง 31 ธันวาคม 2567
  2. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เริ่ม 1 เมษายน 67 – 31 ธันวาคม 67
  3. โค้ดส่วนลดชุดคอมพิวเตอร์เซ็ตตัวแรงจาก iHAVECPU 2% ขั้นต่ำ 20,000 บาท สามารถรับสิทธิได้จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 เดือน และสามารถนำไปแลกรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 เดือน
  4. สิทธิ์ประโยชน์นี้จัดทำขึ้นเฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน ที่ใช้บริการแพ็กเกจ AI Tech PRO ราคา 999 บาท เท่านั้น
  5. เมื่อได้รับโค้ดส่วนลดชุดคอมพิวเตอร์เซ็ตตัวแรงจาก iHAVECPU 2% ขั้นต่ำ 20,000 บาท สมามารถนำไปแลกรับสิทธิได้ที่เว็ปไซต์ของ iHAVECPU คลิก https://bit.ly/3SYKlBD
  6. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าทรูออนไลน์แพ็กเกจ AI Tech PRO ราคา 999 บาท และมีการชำระค่าบริการตามรอบบิลปกติ หากมีการผิดนัดชำระค่าบริการตามรอบบิลปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวในรอบเดือนที่ผิดนัดชำระ
  7. รางวัลภายใต้การส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น
  8. สงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่รับผ่านแอปพลิเคชั่น TrueID เท่านั้น ไม่สามารถใช้ภาพบันทึกหน้าจอ หรือการส่งภาพต่อมารับสิทธิ์ได้
  9. กรณีผู้ใช้บริการกดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทุกกรณี
  10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล
  11. 1 หมายเลข ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน /1 สิทธิ์ /1 เดือน

 •  

  ลูกค้าทรูออนไลน์แพ็กเกจ AI Tech PRO ราคา 999 บาท ขึ้นไป
  โค้ดสมาชิก Gaming Nation VIP ระดับ GOLD มูลค่าสิทธิประโยชน์รวมกว่า 2,000 บาท ทุกเดือน

  ลูกค้ากรอกไอเทมโค้ดแลกรับสิทธิพิเศษบนเว็ปไซต์ของ Gaming Nation คลิก https://bit.ly/3VfH3wo
   
   
   
   
   
   
  เงื่อนไข
  1. โค้ดสมาชิก Gaming Nation VIP ระดับ GOLD ที่ได้รับมีอายุการใช้งานต่ามเงื่อนไขดังนี้
  1.1 สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าบริการแพ็กเกจภายในเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2567 โค้ดสมาชิกที่ได้รับจะมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
  1.2 สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระค่าบริการแพ็กเกจภายในเดือน มิถุนายน - ธันวาคม 2567 โค้ดสมาชิกที่ได้รับจะมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
  2. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เริ่ม 1 เมษายน 67 – 31 ธันวาคม 67
  3. โค้ดสมาชิก Gaming Nation VIP ระดับ GOLD สามารถรับสิทธิได้จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 เดือน และสามารถนำไปแลกรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 เดือน
  4. สิทธิ์ประโยชน์นี้จัดทำขึ้นเฉพาะลูกค้าทรูออนไลน์ ที่ใช้บริการแพ็กเกจ TOL AI Tech PRO ราคา 999 บาทขึ้นไป เท่านั้น
  5. เมื่อได้รับโค้ด Gaming Nation VIP ระดับ GOLD สามารถแลกรับสิทธิได้ที่เว็ปไซต์ของ Gaming Nation คลิก https://bit.ly/3VfH3wo
  6. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ TOL AI Tech PRO ราคา 999 บาทขึ้นไป และมีการชำระค่าบริการตามรอบบิลปกติ หากมีการผิดนัดชำระค่าบริการตามรอบบิลปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวในรอบเดือนที่ผิดนัดชำระ
  7. รางวัลภายใต้การส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น
  8. สงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่รับผ่านแอปพลิเคชั่น TrueID เท่านั้น ไม่สามารถใช้ภาพบันทึกหน้าจอ หรือการส่งภาพต่อมารับสิทธิ์ได้
  9. กรณีผู้ใช้บริการกดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทุกกรณี
  10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล
  11. 1 หมายเลข ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน /1 สิทธิ์ /1 เดือน

 •  

  ลูกค้าทรูออนไลน์แพ็กเกจ AI Tech PRO ราคา 999 บาท รับฟรี
  ไอเทมพิเศษประจำเดือนจากเกม Naraka Bladepoint มูลค่ากว่า 300 บาท ต่อ เดือน

  ลูกค้ากรอกไอเทมโค้ดแลกรับสิทธิพิเศษบนเว็ปไซต์ของ Naraka Bladepoint คลิก xxxxxxxxxxxxx
   
   
   
   
   
   
  เงื่อนไข
  1. โค้ดไอเทมลิมิเต็ดประจำเดือนจากเกม Naraka Bladepoint ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึง 31 ธันวาคม 2567
  2. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เริ่ม 1 เมษายน 67 – 31 ธันวาคม 67
  3. โค้ดไอเทมพิเศษประจำเดือนจากเกม Naraka Bladepoint สามารถรับสิทธิได้จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 เดือน และสามารถนำไปแลกรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 เดือน
  4. สิทธิ์ประโยชน์นี้จัดทำขึ้นเฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน ที่ใช้บริการแพ็กเกจ AI Tech PRO ราคา 999 บาท เท่านั้น
  5. เมื่อได้รับโค้ดไอเทมพิเศษประจำเดือนจากเกม Naraka Bladepoint สามารถนำไปแลกรับสิทธิได้ภายในช่องทางที่ Naraka Bladepoint กำหนดเท่านั้น
  6. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าทรูออนไลน์แพ็กเกจ AI Tech PRO ราคา 999 บาท และมีการชำระค่าบริการตามรอบบิลปกติ หากมีการผิดนัดชำระค่าบริการตามรอบบิลปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวในรอบเดือนที่ผิดนัดชำระ
  7. รางวัลภายใต้การส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น
  8. สงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่รับผ่านแอปพลิเคชั่น TrueID เท่านั้น ไม่สามารถใช้ภาพบันทึกหน้าจอ หรือการส่งภาพต่อมารับสิทธิ์ได้
  9. กรณีผู้ใช้บริการกดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทุกกรณี
  10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล
  11. 1 หมายเลข ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน /1 สิทธิ์ /1 เดือน