• ลูกค้าทรูเดิมที่เปิดบัญชีกับเอสบีไอ ไทย ออนไลน์ ก่อน 1 มิ.ย. 63 สะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน

  เงื่อนไข
  - ลูกค้าทรูกดรรหัสรับสิทธิ์ และแจ้งรหัสแสดงตนในการรับคะแนนทรูพอยท์ที่ www.sbito.co.th/trueyou พร้อมกรอกรหัสที่ได้รับจาการรับสิทธิ์เพื่อแสดงตน
  - ทุก 50,000 บาทของการซื้อขายหลักทรัพย์แบบปกติ ลูกค้าจะได้รับทรูพอยท์ 5 คะแนน โดยคะแนนที่ได้รับจะสะสมในระหว่างเดือน (ตัดยอดทุกสิ้นเดือน) จะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ไม่จำกัดโควต้าการได้รับทรูพอยท์/ท่าน)
  - สงวนสิทธิ์การรับทรูพอยท์สำหรับมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อเดือนต่อคนเฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์
  - สงวนสิทธิ์ในการรับทรูพอยท์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย - 31 ต.ค 2563 เท่านั้น
  - ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
  - คะแนนสะสมทรูพอยท์นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า