• @ Wizard

   

  ลูกค้าทรูบลู ทรูกรีน ทรูไวท์ ใช้ทรูพอยท์ 699 คะแนน แลก ล้างรถฟรี 1 ครั้ง
   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. ทุก Size ยกเว้นรถตู้ กับรถสาธารณะ
  6. จำกัด 117 สิทธิ์ / เเคมเปญ
  7. จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน