• @ หมอดี

  รับฟรี สิทธิ์การปรึกษาคุณหมอผ่านแอปพลิเคชัน Mordee (หมอดี) ใช้ทรูพอยท์ 100 คะแนน

  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ไปกรอกในแอพพลิเคชั่น MorDee ในขั้นตอนการจ่ายค่ายาเพื่อแลกรับของสมนาคุณ ยา และการจองฉีดวัคซีน
  2. รหัสได้รับจากการกดรับสิทธิ์สามารถใช้รับของสมนาคุณได้ต่อเมื่อ มีการสั่งซื้อยาเท่านั้น โดยจะทำการจัดส่งให้ลูกค้าพร้อมยา
  3. รหัสมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่กดรับสิทธิ์
  4. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  5. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  7. ขั้นตอนการใช้บริการผ่าน แอพพลิเคชั่น MorDee: คลิก https://bit.ly/32U7NtF
  - ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น MorDee
  - สมัคร และ Login เข้าใช้บริการ
  - เลือกผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการจะปรึกษา และชำระเงิน
  - รอพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ตามเวลานัดหมาย
  - กรอกรหัสที่ได้รับการกดรับสิทธิ์ในขั้นตอนการจ่ายค่ายาเพื่อแลกรับของสมนาคุณ
  8. จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  9. จำกัด 300 สิทธิ์ / เเคมเปญ ( 100 สิทธิ์ / เดือน )