• เงื่อนไข
  - จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ
  - จำนวนรวม 15,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ กรอกรหัสส่วนลดที่ช่อง "รหัสโปรโมชั่นของคุณ" ที่ www.foodpanda.co.th หรือ ทาง Application foodpanda
  - โปรโมชั่นใช้ได้เฉพาะร้านอาหารที่รับคูปอง foodpanda เท่านั้น
  - โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  - ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับ S&P (Selected Branches) และ Scoozi
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น ระยะเวลาการร่วมรายการ 1 เมษายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้นุ
  - ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  - ฟู้ดแพนด้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า