•  
   
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกสิทธิ์ “ลูกค้าทรูใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนน บริจาคเงิน 0.5 บาท เข้าสภากาชาดไทย ผ่านทรูมันนี่”

  1. สิทธิตามโครงการนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”
  2. ผู้ใช้บริการสามารถแลกทรูพอยท์ตามโครงการ “ลูกค้าทรูใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนน บริจาคเงิน 0.5 บาท เข้าสภากาชาดไทย ผ่านทรูมันนี่” รับสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี
  3. ผู้ใช้บริการสามารถแลกสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
  4. ผู้ใช้บริการสามารถนำทรูพอยท์ จำนวน 1 คะแนน เพื่อแลกสิทธิให้บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“ทรูมันนี่”) บริจาคเงิน 0.5 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย
  5. จำกัดการแลก 1 สิทธิต่อเดือน ต่อ 1 TrueIDเท่านั้น
  6. เมื่อแลกรับสิทธิแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอคืน ยกเลิก แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้
  7. ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการบริจาคนี้ เป็นการแลกรับสิทธิ์เพื่อให้ทรูมันนี่บริจาคเงินให้แก่สภากาชาดไทย ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอรับใบเสร็จหรือเอกสารรับรองการบริจาคใดๆ ในนามของผู้ใช้บริการได้
  8. บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการให้บริการและการขอรับสิทธิใดๆ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการจงใจกระทำการโดยทุจริต เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือ นำสิทธิไปใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
  9. ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดอย่างถูกต้องเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านช่องทางที่บริษัทฯ เห็นสมควร
  10. กรณีผู้ใช้บริการพบปัญหา มีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาโทร 1242