•  

   

  ลูกค้าทรู
  ใช้ทรูพอยท์ 0 คะแนน
  ลด10% เมื่อสมัครสมาชิกฟิตเนสรายบุคคลเเบบรายเดือนที่ร่วมรายการ
   
   
   
   
   
  เงื่อนไข
  1. โค้ดมีอายุการใช้งาน 30 นาที หลังกดยืนยันรับสิทธิ์ หากไม่ใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทาง บริษัทฯ จะไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
  2. เเสดงรหัสที่ได้จากการกดรับสิทธิ์ เเสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้