• ลูกค้าทรูเรด ใช้ 0 ทรูพอยท์ แลก 1 สิทธิ์ ปรากฏการณ์ทรูพอยท์ใจป้ำ งวดนี้ขอเป็นเศรษฐีใหม่ 1 ตุลาคม 2563 - 10 มกราคม 2564 เพื่อลุ้นรางวัลดังนี้
  - รางวัลรายวัน แจกทองคำหนัก 1 บาท ทุกวัน (รวม 102 รางวัล)
  - รางวัลใหญ่ แจกรถยนต์ TOYOTA ทุกเดือน (รวม 3 รางวัล)
  - รางวัลเศรษฐีใหม่ แจกทองคำมูลค่า 10 ล้านบาท 1 รางวัล (รวม 1 รางวัล) เฉพาะการแลกรับสิทธิ์ผ่านแอปทรูไอดี

  ข้อกำหนด และเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

  1. สิทธิพิเศษโครงการ “ปรากฏการณ์ทรูพอยทใจป้ำ งวดนี้ขอเป็นเศรษฐีใหม่”นี้ สำหรับผู้ใช้บริการของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดาทั้งระบบรายเดือน และระบบ เติมเงิน ที่มีสถานะของการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) (ยกเว้นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติม เงิน หรือเงื่อนไขอื่นที่บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง) ลูกค้าทรูออนไลน์ และลูกค้าทรูวิชั่นส์ โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชีทรูไอดี และมีคะแนนสะสมทรูพอยท์จึงจะเข้าร่วมสิทธิพิเศษในโครงการได้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 10 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจาก บริษัทฯ
  2. ผู้ใช้บริการใช้ทรูพอยท์แลกรับสิทธิ์ลุ้นผ่าน 2 ช่องทาง ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ดังนี้
   2.1 แอปพลิเคชันทรูไอดี
         2.1.1 ลูกค้าทรูทุกคน มีสิทธิลุ้นฟรี เดือนละ 1 ครั้ง
         2.1.2 ลูกค้าทรูเรด มีสิทธิลุ้นฟรีเพิ่ม เดือนละ 1 ครั้ง (รวมรับสิทธิ์ลุ้นฟรี เดือนละ 2 ครั้ง)
         2.1.3 ลูกค้าทรูแบล็ค มีสิทธิลุ้นฟรีเพิ่ม เดือนละ 2 ครั้ง (รวมรับสิทธิ์ลุ้นฟรี เดือนละ 3 ครั้ง)
         2.1.4 ใช้ 3 ทรูพอยท์ แลกรับ 1 สิทธิ์ลุ้น
         2.1.5 ใช้ 30 ทรูพอยท์ แลกรับ 15 สิทธิ์ลุ้น
         2.1.6 ใช้ 300 ทรูพอยท์ แลกรับ 200 สิทธิ์ลุ้น
   2.2 หมายเลข USSD ที่กำหนด
         2.2.1 กด *878*156452# ใช้ 3 ทรูพอยท์ แลกรับ 1 สิทธิ์ลุ้น
         2.2.2 กด *878*812295# ใช้ 30 ทรูพอยท์ แลกรับ 15 สิทธิ์ลุ้น
         2.2.3 กด *878*156454# ใช้ 300 ทรูพอยท์ แลกรับ 200 สิทธิ์ลุ้น
  1. ผู้ใช้บริการที่รับสิทธิ์ลุ้นในโครงการ จะได้รับสิทธิเพื่อลุ้นรางวัลประจำวัน รางวัลประจำเดือน และรางวัลใหญ่ รวมมูลค่า 16,859,531.24 บาท (โดยแบ่งจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 106 รางวัล รายละเอียดดังต่อไปนี้)
   3.1 รางวัลประจำวัน ทองคำหนัก 1 บาท วันละ 1 รางวัล รวม 102 รางวัล มูลค่ารวม 3,002,496.28 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563) ทั้งนี้ มูลค่าของรางวัลขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ปรากฎจริงในท้องตลาด
   3.2 รางวัลประจำเดือน มูลค่ารวม 3,857,000 บาท
         3.2.1 รอบเดือนตุลาคม 2563 รถยนต์ Toyota Hilux Revo Double Cab Prerunner 2.4 High AT จำนวน 1 คัน มูลค่าคันละ 1,009,000 บาท
         3.2.2 รอบเดือนพฤศจิกายน 2563 รถยนต์ Toyota Corolla Cross 8 Sport จำนวน 1 คัน มูลค่า 989,000 บาท
         3.2.3 รอบเดือนธันวาคม 2563 รถยนต์ Toyota Fortuner 2.8 Legender 4WD จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,859,000 บาท
   3.3 รางวัลใหญ่ ทองคำมูลค่า 10,000,035 บาท 1 รางวัล สำหรับผู้ใช้บริการที่แลกรับสิทธิ์ลุ้นผ่านแอปพลิเคชันทรูไอดี เท่านั้น (ราคาทอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563) ทั้งนี้ มูลค่าของรางวัลขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ปรากฎจริงในท้องตลาด
  2. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทฯทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการที่มีสิทธิรับรางวัลลงบนชิ้น ส่วนกระดาษ เพื่อนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดีในแต่ละครั้ง
  3. รอบการสะสมสิทธิ์เพื่อลุ้นรางวัล แบ่งได้ดังนี้
   5.1 รางวัลประจำวัน ผู้ใช้บริการสะสมสิทธิ์ลุ้น ตามเงื่อนไขเพื่อรับสิทธิรับรางวัล บริษัทฯ จะทำการจับรางวัล ตามวันที่กำหนดและการประกาศผลรางวัลรายละเอียด ดังนี้ (การใช้ทรูพอยท์แลก รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ประจำวันจะไม่สะสมเพื่อไปลุ้นในวันถัดไป)

  รางวัล
  ประจำวันที่

  ระยะเวลา
  สะสมสิทธิ์

  วันที่
  จับรางวัล

  วันประกาศผล

  วันมอบรางวัล

  1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
  2 ตุลาคม 2563 2 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
  3 ตุลาคม 2563 3 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
  4 ตุลาคม 2563 4 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
  5 ตุลาคม 2563 5 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
  6 ตุลาคม 2563 6 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
  7 ตุลาคม 2563 7 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
  8 ตุลาคม 2563 8 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
  9 ตุลาคม 2563 9 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
  10 ตุลาคม 2563 10 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
  11 ตุลาคม 2563 11 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
  12 ตุลาคม 2563 12 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
  13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
  14 ตุลาคม 2563 14 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
  15 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
  16 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
  17 ตุลาคม 2563 17 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
  18 ตุลาคม 2563 18 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
  19 ตุลาคม 2563 19 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
  20 ตุลาคม 2563 20 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
  21 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
  22 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
  23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
  24 ตุลาคม 2563 24 ตุลาคม 2563 10 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
  25 ตุลาคม 2563 25 ตุลาคม 2563 10 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
  26 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 10 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
  27 ตุลาคม 2563 27 ตุลาคม 2563 10 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
  28 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563 10 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
  29 ตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563 10 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
  30 ตุลาคม 2563 30 ตุลาคม 2563 10 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
  31 ตุลาคม 2563 31 ตุลาคม 2563 10 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
  1 พฤศจิกายน 2563 1 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
  2 พฤศจิกายน 2563 2 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
  3 พฤศจิกายน 2563 3 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
  4 พฤศจิกายน 2563 4 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
  5 พฤศจิกายน 2563 5 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
  6 พฤศจิกายน 2563 6 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
  7 พฤศจิกายน 2563 7 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
  8 พฤศจิกายน 2563 8 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563
  9 พฤศจิกายน 2563 9 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
  10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
  11 พฤศจิกายน 2563 11 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
  12 พฤศจิกายน 2563 12 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
  13 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
  14 พฤศจิกายน 2563 14 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
  15 พฤศจิกายน 2563 15 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
  16 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
  17 พฤศจิกายน 2563 17 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
  18 พฤศจิกายน 2563 18 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
  19 พฤศจิกายน 2563 19 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
  20 พฤศจิกายน 2563 20 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
  21 พฤศจิกายน 2563 21 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
  22 พฤศจิกายน 2563 22 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
  23 พฤศจิกายน 2563 23 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
  24 พฤศจิกายน 2563 24 พฤศจิกายน 2563 9 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
  25 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 9 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
  26 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563 9 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
  27 พฤศจิกายน 2563 27 พฤศจิกายน 2563 9 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
  28 พฤศจิกายน 2563 28 พฤศจิกายน 2563 9 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
  29 พฤศจิกายน 2563 29 พฤศจิกายน 2563 9 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
  30 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 9 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
  1 ธันวาคม 2563 1 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
  2 ธันวาคม 2563 2 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
  3 ธันวาคม 2563 3 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
  4 ธันวาคม 2563 4 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
  5 ธันวาคม 2563 5 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
  6 ธันวาคม 2563 6 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
  7 ธันวาคม 2563 7 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
  8 ธันวาคม 2563 8 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  9 ธันวาคม 2563 9 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  10 ธันวาคม 2563 10 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  11 ธันวาคม 2563 11 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  12 ธันวาคม 2563 12 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  13 ธันวาคม 2563 13 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  14 ธันวาคม 2563 14 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  15 ธันวาคม 2563 15 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  16 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  17 ธันวาคม 2563 17 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  18 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  19 ธันวาคม 2563 19 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  20 ธันวาคม 2563 20 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  21 ธันวาคม 2563 21 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  22 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  23 ธันวาคม 2563 23 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  24 ธันวาคม 2563 24 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  25 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  26 ธันวาคม 2563 26 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  27 ธันวาคม 2563 27 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  28 ธันวาคม 2563 28 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  29 ธันวาคม 2563 29 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  30 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  1 มกราคม 2564 1 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  2 มกราคม 2564 2 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  3 มกราคม 2564 3 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  4 มกราคม 2564 4 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  5 มกราคม 2564 5 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  6 มกราคม 2564 6 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  7 มกราคม 2564 7 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  8 มกราคม 2564 8 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  9 มกราคม 2564 9 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564
  10 มกราคม 2564 10 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564


         5.2 รางวัลประจำเดือน ผู้ใช้บริการสะสมสิทธิ์ลุ้น ตามเงื่อนไขเพื่อรับสิทธิรับรางวัล บริษัทฯจะทำการจับ รางวัล ตามวันที่กำหนดและการประกาศผลรางวัลรายละเอียด ดังนี้ (การใช้ทรูพอยท์แลกรับสิทธิ์ลุ้น รางวัลประจำเดือน จะไม่สะสมเพื่อไปลุ้นในรอบถัดไป)

  รางวัล
  ประจำเดือน

  ระยะเวลา
  สะสมสิทธิ์

  วันที่
  จับรางวัล

  วันประกาศผล

  วันมอบรางวัล

  ตุลาคม 2563 1-23 ตุลาคม 2563 26 ตุลาคม 2563 1 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
  พฤศจิกายน 2563 24 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2563 25 พฤศจิกายน 2563 1 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563
  ธันวาคม 2563 24 พฤศจิกายน – 10 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564

   

          5.3 รางวัลใหญ่ผู้ใช้บริการสะสมสิทธิ์ลุ้นตามเงื่อนไขเพื่อ รับสิทธิรับรางวัล บริษัทฯ จะทำการจับรางวัล ตามวันที่กำหนด และการประกาศผลรางวัลรายละเอียด ดังนี้

  ระยะเวลาสะสมสิทธิ์

  วันที่จับรางวัล

  วันประกาศผล

  วันมอบรางวัล

  24 พฤศจิกายน – 10 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 16 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564

   

  1. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัล ประกาศรางวัลในวันทำการ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  2. ผู้ได้รับรางวัลต้องมีสถานะของการใช้บริการ Active และไม่เคยไม่ถูกระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวร จาก ทรูมูฟ เอช ทรูออนไลน์ หรือทรูวิชั่นส์
  3. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. การจับรางวัลประจำวัน รางวัลประจำเดือน และรางวัลใหญ่จะมีการจับผู้โชคดีตามลำดับ โดยสถานที่จับรางวัล ณ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เวลา 17.00น. หากผู้รับรางวัลไม่สามารถรับรางวัลได้ตามเงื่อนไข บริษัทฯมีสิทธิยกเลิกรางวัลนั้น และบริษัทฯ
  5. ผู้ใช้บริการที่ได้รับรางวัลประจำวัน รางวัลประจำเดือน รางวัลใหญ่ (“ผู้โชคดี”) จะได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ หรือผ่าน SMS ทางหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอช หรือ email ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ เพื่อแจ้งสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยบริษัทฯจะประกาศผลผู้โชคดีผ่านทางเว็ปไซต์ https://prv.click/win-jaipum
  6. บริษัทฯ มีสิทธิ์กำหนดให้ 1 หมายเลขบัตรประชาชน รับรางวัลได้เพียง โดยหากผู้โชคดีถูกเลือกให้รับรางวัลแล้ว จะสิ้นสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลถัดไป กรณีผู้โชคดีถูกเลือกให้รับรางวัลหลายรางวัลในรอบเดียวกัน บริษัทฯ มีสิทธิให้รางวัลใหญ่ที่สุดเพียง 1 รางวัลเดียว
  7. หากบริษัทฯ ติดต่อผู้โชคดีตามช่องทางที่กำหนดไว้ไม่ได้ ภายใน 3 วันทำการ หลังการประกาศรางวัล ถือว่าผู้โชคดีได้ยินยอมสละสิทธิของรางวัลที่ได้รับ และตกลงให้บริษัทฯ มอบของรางวัลแก่ลำดับสำรองต่อไป โดยลำดับสำรองดังนี้
   12.1 รางวัลประจำวัน จะมีจำนวน 20 หมายเลข
   12.2 รางวัลประจำเดือน จะมีจำนวน 20 หมายเลข
   12.3 รางวัลใหญ่จะมีจำนวน 20 หมายเลข
  8. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเงื่อนไข การรับของรางวัล โดยที่ผู้โชคดีต้องนำส่งเอกสารภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับการติดต่อ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ มีเอกสารดังต่อไปนี้
   13.1 สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
   13.2 บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ทางราชการไทยออกให้ (ตัวจริง) ที่มีชื่อตรงกับผู้จดทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทฯ
   13.3 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ทางราชการออกให้ ที่มีการรับรองความถูกต้องแล้วจำนวน 1 ฉบับ
   13.4 เอกสารหลักฐานยืนยันการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และ/หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของมูลค่ารางวัล โดยการชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาญิชย์ โดยใช้ฟอร์ม pay-in slipหรือ ผ่าน Internet Banking, Mobile Banking, ATM โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทฯ ที่ email: trueyouprivilege@truedigital.com
  9. หากบริษัทฯไม่ได้รับการยืนยันเอกสารที่กำหนด ในข้อ 13 ถือว่าผู้โชคดียินยอม สละสิทธิของรางวัลที่ได้รับ และตกลงให้บริษัทฯมอบของรางวัลแก่ลำดับสำรองลำดับต่อไป
  10. ผู้โชคดีที่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับรางวัลภายใน 10 วันทำการ หลังจากการประกาศผล โดยจะมีการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
  11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประจำวัน รางวัลประจำเดือน รางวัลใหญ่ จะต้องมายืนยันตัวตนและรับของรางวัลด้วย ตนเอง ณ อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ในวันมอบรางวัล ระหว่างเวลา 10.00 น. – 17.00 น.
  12. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับการผลิตของรางวัล กรณีของรางวัลมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการของรางวัล หรือกรณีผู้ได้รับรางวัลมีข้อสงสัย หรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้านั้นๆ โดยตรง
  13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้โชคดี ที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามเงื่อนไข ดังนี้
   18.1ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช ทรู อินเตอร์เน็ต หรือทรูวิชั่นส์ ที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยชื่อและนามสกุล และบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวบุคคลผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ทางราชการไทยออกให้ของผู้โชคดีจะต้องตรงกับที่ลง ทะเบียนไว้กับบริษัทฯ
   18.2ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่เป็นพนักงานของ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และครอบครัว ตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ คณะกรรมการสักขีพยาน และลูกค้าที่จดทะเบียนเป็นลูกค้านิติบุคคล
   18.3 ผู้โชคดีรับทราบและตกลงว่าต้องมีสถานะของการใช้บริการได้ตามปกติ (Active) ณ วันที่ ประกาศผล หากสถานะของการใช้บริการ ถูกระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวร หรือสถานะ ยกเลิกการใช้บริการ และถูกบันทึกเป็นผู้มีประวัติการมีหนี้คงค้างกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีประวัติ เจตนาเติมเงินเพื่อรับสิทธิพิเศษและขอคืนเงินภายหลัง จะไม่สามารถรับรางวัลดังกล่าวได้
   18.4 ในกรณีที่บริษัทฯตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติของผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ครบถ้วน ตามข้อใด ข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลปฏิบัติผิด หรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในกิจกรรมนี้หรือเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทฯกำหนดไว้ ผู้โชคดีที่มีสิทธิ ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการให้รางวัลโดยผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัล ตกลงไม่โต้แย้ง หรือคัดค้านใด ๆ ทั้งสิ้น
   18.5 หากผู้โชคดีทุกลำดับ ทุกรางวัลไม่อยู่ในเงื่อนไขข้างต้น หรือไม่สามารถติดต่อได้ บริษัทฯมีสิทธิในการจัดการกับของรางวัลตามความเหมาะสมต่อไป
  14. บริษัทฯ มีสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้
  15. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ หรือมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นได้
  16. บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในกิจกรรมนี้ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
  17. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
  18. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  19. ใบอนุญาตเลขที่ 1331 - 1436 / 2563 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน ณ วันที่ 16 กันยายน 2563
  20. ภาพรถยนต์และทองคำเป็นภาพเพื่อการโฆษณา เท่านั้น