• แลกรับสิทธิ์ผ่านทรูการ์ด หรือ บัตรประชาชนที่ Redemption Counter ชั้น 6 หน้าร้าน SAVA All Day Dining อาคาร Helix Quartier, The EmQuartier

  เงื่อนไข
  - จำกัด 1 ท่าน / สิทธิ์ / เดือน
  - จำกัด 5,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
  - ลูกค้าทรูแลกรับสิทธิ์ผ่านทรูการ์ด หรือ บัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่ Redemption Counter ชั้น 6 หน้าร้าน SAVA All Day Dining อาคาร Helix Quartier, The EmQuartier
  - ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ในทุกกรณี
  - ระยะเวลาการร่วมราย 1 กรกฎาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
  - บัตรกำนัลมูลสามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ระบุในบัตรกำนัลเท่านั้น
  - บัตรกำนัลใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการสามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ระบุในเอกสารแนบกับบัตรกำนัลเท่านั้น
  - บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือ สูญหาย
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า