• ลูกค้าทรู รับฟรี 1,000 ทรูพอยท์ สำหรับ 5 ท่านแรกที่สมัครเป็นลูกทีมของ In-Trend Influencer ที่กำหนดและเขียนบทความแรกของคุณเผยแพร่บน TrueID In-Trend บน cities.trueid.net/

  In-Trend Influencer ทั้งหมด 21 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจาก TrueID In-Trend และมีรายชื่อประกาศอย่างเป็นทางการบน In-Trend FB เพจ จะทำการหาลูกทีมเพื่อมาร่วมเขียนบทความเผยแพร่บน cities.trueid.net/ โดยลูกทีมจะต้องทำการสมัคร TrueID In-Trend account ผ่านทางลิงก์ที่ In-Trend Influencer ส่งให้เท่านั้น ซึ่ง In-Trend Influencer สามารถทำการหาลูกทีมและเชิญชวนคนเข้าทีมผ่านทาง social media ของตนเอง
  โดย 5 ท่านแรกที่สมัครเป็นลูกทีมของแต่ละ In-Trend Influencer ที่กำหนดและได้เขียนบทความเผยแพร่บน cities.trueid.net/ จะได้รับฟรี 1,000 ทรูพอยท์

  เงื่อนไข
  1. ลูกทีมที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ต้องเป็นลูกทีมของ In-Trend Influencer ทั้งหมด 21 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจาก TrueID In-Trend และมีรายชื่อประกาศอย่างเป็นทางการบน In-Trend FB เพจเท่านั้น
  2. ลูกทีมของ In-Trend Influencer จะต้องเป็นสมาชิกใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัญชี TrueID In-Trend เท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการรับทรูพอยท์
  3. สิทธิพิเศษนี้จะมอบให้กับลูกทีมของ In-Trend Influencer 5 ท่านแรกที่ทำการสมัครผ่านลิงก์ของแต่ละ In-Trend Influencer และเผยแพร่บทความแรกสำเร็จบน cities.trueid.net/ ในระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยนับลำดับการให้รางวัลจากวันและเวลาที่เผยแพร่บทความแรกสำเร็จบน cities.trueid.net/ เท่านั้น
  3. ลูกทีมของ In-Trend Influencer ที่เข้าเงื่อนไขครบถ้วนจะได้รับ 1,000 ทรูพอยท์ โดยทรูพอยท์จะเข้าบัญชีของลูกทีมที่ Login เข้าสู่ระบบทรูไอดีที่ทำการผูกหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้สินค้าและบริการของทรูเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ภายใน 15 วันหลังจากวันสุดท้ายเดือนของทุกๆ เดือน ตลอดแคมเปญ
  4. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  6. จำกัดสิทธิ์ในการรับทรูพอยท์ของลูกทีมทั้งหมด 1,000 ทรูพอยท์ต่อ 1 หมายเลขประชาชน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  7. ภายใต้ In-Trend Influencer 1 ท่านจะมีลูกทีมที่ได้รับรางวัลทรูพอยท์เพียง 5 ท่าน (หรือ 5 หมายเลขบัตรประชาชน)เท่านั้น โดยลูกทีมที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่ซ้ำกันภายใต้ทีมตนเอง และไม่ซ้ำกับลูกทีมของ In-Trend Influencer ท่านอื่นๆ
  8. บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด (“บริษัทฯ”) มีสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ ลูกค้าที่ฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกต้องเท่านั้น และมีสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  10. เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษนี้ อาจจะมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการ รับสิทธิ์พิเศษฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับบที่สมบูรณ์ที่สุด