• เลือกรับน้ำสลัดได้ 1 อย่าง

  เงื่อนไข

  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - จำกัด 100 สิทธิ์ / เดือน
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - รายการสินค้าในสลัดบ็อกซ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
  - สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะในเวลาทำการ 09.00 - 17.00 น.
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่นำมาใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี