• รายชื่อร้านอาหารที่ร่วมรายการ
  - Another Hound Café
  - Greyhound Café
  - Gaihound
  - Kub Kao' Kub Pla
  - ThongSmith

  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - จำกัด 2,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ ไปกรอกในช่อง Promotion Code ทางแอปพลิเคชัน Lineman เท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนด สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในระหว่างวันที่ 13 เมษายน 63 - 13 กรกฎาคม 63 เท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้กับร้านอาหารที่ร่วมรายการเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้