• ประหยัด ฿30.00

  ที่ กูร์เมต์ อีทส์

  ลูกค้าทรู ใช้ 59 ทรูพอยท์ แลกรับน้ำอัดลม หรือน้ำสมุนไพร มูลค่า 30.-

  เงื่อนไข

  1. ลูกค้าทรูแสดงบัตรทรูการ์ด บัตรประชาชน หรือ แสดงบาร์โค้ดจากการรับสิทธิ์ผ่านแอพ โดยใช้คะแนน 59 ทรูพอยท์ แลกรับฟรีเครื่องดื่มที่ น้ำอัดลม ขนาด 22 Oz ( โค้ก/ แฟนต้าส้ม,แดง/ สไปรท์ซีโร่/ โค้กซีโร่ ) หรือ เครื่องดื่มสมุนไพร ขนาด 22 Oz (น้ำเก๊กฮวย/ น้ำกระเจี๊ยบ) โดยแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่จุดจำหน่ายคูปอง กูร์เมต์ อีทส์ แผนกฟู้ดคอร์ท
  2. จำกัด 800 สิทธิ์ / สัปดาห์ /ทุกสาขา ( จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ / เดือน )
  3. สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตามวันที่กำหนด
  4. ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด