• ประหยัด ฿50

  ที่ กูร์เมต์ อีทส์

  ลูกค้าทรูแบล็คทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับบัตรศูนย์อาหารมูลค่า 50 บาท

  เงื่อนไข

  - ลูกค้าทรูแบล็ค หรือ ทรูเรด แสดงบัตรทรูการ์ด บัตรประชาชน หรือ แสดงบาร์โค้ดจากการรับสิทธิ์ผ่านแอพ โดยใช้คะแนน 99 ทรูพอยท์ แลกรับบัตร Food Card มูลค่า 50 บาท โดยแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่จุดจำหน่ายคูปอง ณ Gourmet Eats ทุกสาขา

  - จำกัด 1,000 สิทธิ์ / สาขา/ เดือน, รวม 7,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ ( จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ / เดือน )
  - บัตร Food Card สามารถใช้ได้ภายในวัน และสาขาเดียวกัน
  - บัตร Food Card ไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
  - สามารถแลกรับสิทธิ์ตามวันที่กำหนด
  - ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด