• ลูกค้าทรู รับ 50 ทรูพอยท์ เมื่อกรอกข้อมูลขายรถ ผ่าน Website CARRO

  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / แคมเปญ
  - จำกัด 200 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
  - ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63
  - สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับ Point ถ้าท่านยังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่ www.trueid.net/member
  - การให้คะแนนจะให้ตามเลขบัตรประชาชนที่ได้ใส่ไว้ในขั้นตอนหลังจากเข้าลงขายในเว็บไซต์ CARRO Thailand คลิก https://th.carro.co/sell-car/express ท่านไม่สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้
  - สมาชิกต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม TruePoint โปรแกรม
  - กรณีมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินใจของ CARRO ถือเป็นที่สิ้นสุด
  - โปรแกรมนี้เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อเสนอหรือข้อตกลงระหว่าง ทรู ดิจิตอล จำกัด กับสมาชิก ซึ่งข้อเสนอและข้อตกลงเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด
  - ลูกค้าที่เป็นสมาชิก TruePoint จะได้สิทธิ์การรับคะแนนเมื่อมีการเข้าลงขายและปิดการขายในเว็บไซต์ Carro Thailand
  - สมาชิก TruePoint จะต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หลังจากมีการลงขายใน เว็บไซต์ Carro Thailand
  - เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนน และทาง CARRO ถือว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูล เลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่านให้ ทรู ดิจิตอล จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนสะสม TruePoint
  - ระบบจะใส่คะแนน TruePoint ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือนที่ทาง CARRO Thailand ตรวจสอบสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ
  - โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ TruePoint
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การใช้ส่วนลดในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
  - กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
  - โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า True ที่มีการซื้อ หรือขายจบผ่านช่องทางของ CARRO ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น