• พนักงานทรูรับสิทธิพิเศษ 4 ต่อดังนี้

  ต่อที่ 1: พนักงานทรูเปิดบัญชี USA และบัญชี Cash Balance สำเร็จภายในวันที่ 7 พ.ค. – 31 ส.ค. 2563 รับฟรี 300 ทรูพอยท์
  (100 ทรูพอยท์สำหรับบัญชี USA, 200 ทรูพอยท์สำหรับบัญชี Cash Balance)
  ต่อที่ 2: บัญชี USA มียอดสะสมค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่ $350 ขึ้นไป รับฟรี 200 ทรูพอยท์
  ต่อที่ 3: มียอดสะสมคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ Cash Balance ทุกๆ 50,000 รับฟรี 10 ทรูพอยท์ (จำกัด 1,000 ทรูพอยท์/เดือน)
  ต่อที่ 4: บัญชี USA ที่เปิดใหม่สำเร็จจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีแรกเข้า 10,000 บาท

  หมายเหตุ:
  - พนักงานทรูที่มีบัญชี Cash Balance กับ SBITO ก่อนวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จะได้รับเฉพาะ 10 ทรูพอยท์ ทุกๆ 50,000 ของยอดสะสมคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ Cash Balance
  - พนักงานทรูที่มีบัญชี USA กับ SBITO ก่อนวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มียอดสะสมค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่ $350 ขึ้นไป รับฟรี 200 ทรูพอยท์เท่านั้น

  SBITO ให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนทั่วไป ด้วยระบบ Internet โดยลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุน สภาวะตลาดและหลักทรัพย์รายตัว ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งนั้นจะทำให้การตัดสินใจในการลงทุนเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว เพราะท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง และช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับท่านในความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานของระบบควบคุมและป้องกันการเข้าถึงระบบด้วย Password และ Pin Code ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
  เงื่อนไข
  1.พนักงานทรูทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ผ่าน https://bit.ly/2ycht3s พร้อมกรอกรหัสที่ได้รับจาการรับสิทธิ์เพื่อแสดงตนในการรับคะแนนทรูพอยท์ (เฉพาะเปิดบัญชีใหมแบบ USA และ Cash Balance เท่านั้น)
  2. สงวนสิทธิ์ในการรับ 200 ทรูพอยท์เฉพาะการลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่แบบ Cash Balance และ 100 ทรูพอยท์สำหรับการลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่แบบ USA ระหว่างวันที่ 7 พ.ค. - 31 ส.ค. 2563 เท่านั้น (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ)
  3. ลูกค้าจะได้ทรูพอยท์ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากบัญชีได้รับการอนุมัติจากเอสบีไอ ไทยออนไลน์*
  4. ทุกๆ 50,000 บาทจะได้รับ 10 ทรูพอยท์ โดยทรูพอยท์ที่ได้รับจะสะสมในระหว่างเดือน (ตัดยอดทุกสิ้นเดือน) จะได้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  5 หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นอัตราค่าคอมมิชชั่นจะเป็นอัตราปกติ
  6. สงวนสิทธิ์การรับทรูพอยท์สำหรับมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อเดือนต่อคน เฉพาะบัญชี Cash Balance
  7. โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้เปิดบัญชี Cash Balance ใหม่เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได
  8. ยกเว้นค่าธรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ เฉพาะรายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นวันแรกของการเทรดบนบัญชี Cash Balance ใหม่ และเป็นการเทรดผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
  9. โปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด, ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์, ค่าธรรมเนียมการการกำกับดูแล, ค่าอากรแสตมป์ และ Vat 7%
  10. โปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย เช่น ค่าโอนเงินไป-กลับ ต่างประเทศ
  11. สงวนสิทธิ์โปรโมชั่นนี้สำหรับพนักงานในเครือ True Corporation เท่านั้น
  12. พนักงานทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากที่ได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
  13. คะแนนสะสมทรูพอยท์นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  14. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า