• เลือกทีมในดวงใจ มีสิทธิ์ได้ทอง เล่นได้ทุกวันถึง 18 ธ.ค. 65

  เชียร์ทีม ญี่ปุ่น

  ร่วมเลือกให้ทีมโปรดของคุณได้คะแนนสูงสุด ผู้ที่เลือกทีมชาติที่ได้มีจำนวนผู้เลือกทีมสูงสุด 80,000 คนแรก จะได้รับคนละ 10 ทรูพอยท์ และผู้ร่วมกิจกรรมที่มีจำนวนการร่วมเลือกทีมสะสมสูงสุด ตลอดระยะเวลากิจกรรม รับรางวัลสร้อยคอทองคำ 2 สลึง หรือ True Premier Football 30 วัน

  รายละเอียดการร่วมกิจกรรม
  1. ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.65 (00.00น.) ถึง 18 ธ.ค. 65 (23.59น.)
  2. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 บัตรประชาชน เลือกได้ 1 สิทธิ์ ต่อวัน เลือกได้ทุกวันตลอดระยะเวลากิจกรรม
  3. ผู้ร่วมกิจกรรมที่เลือกทีมชาติที่ได้มีจำนวนผู้เลือกทีมสูงสุด ลำดับที่ 1 - 80,000 จะได้รับ 10 ทรูพอยท์ ต่อบัตรประชาชน
  4. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีจำนวนการร่วมเลือกทีมสะสมสูงสุด ตลอดระยะเวลากิจกรรม อันดับที่ 1 จะได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำ 2 สลึง
  5. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีจำนวนการร่วมเลือกทีมสะสมสูงสุด ตลอดระยะเวลากิจกรรม อันดับที่ 2-101 จะได้รับรางวัล True Premier Football 30 วัน
  ุ6. ร่วมกิจกรรมได้ที่ TrueID Application และ TrueID website
  7. เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

  เงื่อนไข

  1. กิจกรรมร่วมเชียร์ทีมชาติที่คุณชื่นชอบกับบอลโลก ("กิจกรรม") นี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ("ผู้ร่วมกิจกรรม") โดยกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 23:59 น.หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ

  2. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 บัตรประชาชน จะได้รับสิทธิ์เล่นกิจกรรมฟรี 1 สิทธิ์ ต่อวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม
  3. ผู้ร่วมกิจกรรม มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลตามลำดับการมอบของรางวัลซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ตามสิทธิ์ของการใช้ร่วมกิจกรรมตามลำดับการมอบของรางวัล แนบท้าย ตั้งแต่ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 80,000 ยกเว้นของรางวัลสร้อยคอทองคำ 2 สลึง และ True Premier Football 30 วัน
  4. ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทางแอปพลิเคชันทรูไอดี หรือเว็บไซต์ทรูไอดี โดยใช้ User Name และ Password ที่ใช้ในการลงทะเบียนกับทรูไอดี
  5. ของรางวัลที่บริษัทฯ มอบให้จากการเข้าร่วมเล่นกิจกรรม มีดังนี้
  5.1. เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลากิจกรรม จะได้รับของรางวัล มีรายละเอียด ดังนี้
  5.1.1. ทรูพอยท์ 10 คะแนน รวม 800,000 คะแนน จำนวน 80,000 รางวัล (1 บัญชีทรูไอดี ต่อ 1 บัตรประชาชน ต่อ รางวัล) สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่เลือกทีมชาติที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ลำดับที่ 1 - 80,000
  โดยทรูพอยท์จะโอนเข้าบัญชีของผู้ร่วมกิจกรรม ตามทรูไอดีที่ใช้ Login เข้าสู่ระบบที่ผูกโปรดักส์ทรูเรียบร้อยบนแอปพลิเคชั่นทรูไอดี ภายในเวลา 30 วัน หลังจากประกาศรางวัลกิจกรรม
  5.1.2. รางวัลพิเศษ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุด ตลอดระยะเวลากิจกรรมจะได้รับของรางวัล ดังนี้
  - ผู้ร่วมกิจกรรมที่จำนวนการร่วมการโหวตสะสมสูงสุด ตลอดระยะเวลากิจกรรม อันดับที่ 1 จะได้รับสร้อยคอทองคำ 2 สลึง มูลค่า 14,976 บาท จำนวน 1 รางวัล (ราคา ณ วันที่ 12 ก.ย. 65)
  - ผู้ร่วมกิจกรรมที่จำนวนการร่วมการโหวตสะสมสูงสุด ตลอดระยะเวลากิจกรรม อันดับที่ 2-101 จะได้รับ True Premier Football 30 วัน มูลค่า 399 บาท จำนวน 100 รางวัล โดย True Premier Football 30 วัน จะเพิ่มเข้าบัญชีของผู้ร่วมกิจกรรม ตามทรูไอดีที่ใช้ Login เข้าสู่ระบบที่ผูกโปรดักส์ทรูเรียบร้อยบนแอปพลิเคชั่นทรูไอดี ภายในเวลา 30 วัน หลังจากประกาศรางวัลกิจกรรม และต้องดำเนินการแลกชมภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
  5.1.3 รางวัลพิเศษ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุด ตลอดระยะเวลากิจกรรม จะได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุด 1 บัญชีทรูไอดี ต่อ 1 บัตรประชาชน เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
  5.1.4 กรณีผู้ร่วมกิจกรรมที่จำนวนการร่วมการโหวตสูงสุด มีจำนวนที่ร่วมกิจกรรมเท่ากัน บริษัทฯ ขอมีสิทธิ์ให้รางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีจำนวนการร่วมการโหวตถึงจำนวนสูงสุดตามเวลาก่อน
  5.1.5. กรณีผู้ร่วมกิจกรรมที่จำนวนการร่วมการโหวตสูงสุดในเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ขอมีสิทธิ์ให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรกตามเวลาก่อน
  6. ของรางวัลทรูพอยท์ที่ลูกค้าได้รับ จะหมดอายุภายใน 2 เดือน นับจากเดือนที่ได้รับ
  7. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลและทรูพอยท์ 10 คะแนน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. และรางวัลสร้อยคอทองคำ 2 สลึง และ True Premier Football 30 วัน ในวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. ทางเฟซบุ๊กทรูไอดี และเฟซบุ๊กทรูยู
  8. หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลรางวัลสร้อยคอทองคำ 2 สลึง เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้ได้รับรางวัลทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี ภายใน 7 วัน เพื่อทำการยืนยันบัญชีทรูไอดี หรือในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลได้ทำการลงทะเบียนบัญชีทรูไอดีด้วยอีเมล เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้ได้รับรางวัลทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้เพื่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อติดต่อผู้ได้รับรางวัล จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียด การชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป มีหน้าที่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัลที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ โดยผู้ได้รับรางวัลต้องชำระเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านบัญชีธนาคารให้กับ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด และต้องส่งรูปสำเนาเอกสารการชำระภาษี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และรูปสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้แก่บริษัทฯ ทางอีเมล trueyouprivilege@truedigital.com ระหว่างเวลา 09:00 – 17:30 น.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และใช้ยืนยันให้กับบริษัทฯ หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น
  9. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น ต้องไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้ของรางวัล การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
  10. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  11. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลรางวัลสร้อยคอทองคำ 2 สลึง จะต้องเข้ามารับรางวัลด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ โดยนำเอกสารสำหรับการรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน เอกสารการชำระภาษี 5% และเอกสารชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มอบให้แก่บริษัทฯ (ใบนำฝากเงิน pay-in slip) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาให้แก่บริษัทฯ ที่ อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 ในวันและเวลาที่จะมีการแจ้งนัดรับของรางวัลกับเจ้าหน้าที่ มิเช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัลสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัล
  ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ยังคงมีอยู่ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ และ/หรือ วันเวลา ในการรับรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบผ่านเลขหมายโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี
  12. หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเข้ามารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง หรือต้องการให้ผู้อื่นเข้ามารับของรางวัลแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมเอกสารประกอบและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่
  13. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการงดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
  14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
  15. พนักงานกลุ่ม บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นส์ บริษัทในเครือฯ และครอบครัว สามารถร่วมกิจกรรม และรับของรางวัลจากกิจกรรมได้ ยกเว้นพนักงานของหน่วยงาน CRM สามารถร่วมกิจกรรม และรับของรางวัลจากกิจกรรมได้ ยกเว้นรางวัลสร้อยคอทองคำ 2 สลึง
  16. พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลจากกิจกรรม ในทุกกรณี
  17. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า 30 วัน ทางเฟซบุ๊กทรูไอดี และเฟซบุ๊กทรูยู ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  18. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลได้ โดยแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า 30 วัน ทางเฟซบุ๊กทรูไอดี และเฟซบุ๊กทรูยู
  19. ผู้ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางเฟซบุ๊กทรูไอดี และเฟซบุ๊กทรูยู โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  20. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1242