• ควรตรวจคัดกรองเพื่ค้นพบได้เร็ว รักษาทัน ลดอัตราการเสียชีวิต

  กลุ่มเสี่ยง
  - ผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป และสูบบุหรี่จัด
  - หยุดสูบบุหรี่มาน้อยกว่า 15 ปี
  - ผู้ที่มีความเสี่ยงอื่นในการเป็นมะเร็งปอด

  ราคา 3,500 บาท
  ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์เอกซเรย์เรียบร้อยแล้ว
  ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษา ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
  โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ไม่สามารถใช้ราคาเหมาจ่าย นี้ ร่วมกับบัตร CMH Member Card หรือโปรแกรมส่วนลดอื่นๆของโรงพยาบาล

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้