• ประหยัดสูงสุด ฿100

  ที่ GrabFood

  ลูกค้าทรู รับส่วนลด 60% ลดสูงสุด 100 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) เมื่อสั่งอาหารครั้งแรกผ่าน GrabFood โดยไม่มียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ (เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น)

  เงื่อนไข

  - 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 ตลอดโครงการ
  - ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  - ลูกค้าใหม่แกร็บฟู้ด รับส่วนลดค่าอาหาร 60% สูงสุด 100 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood โดยไม่มียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ
  - รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood ที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
  - ใช้ได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2021 – 30 เมษายน 2021
  - ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหาร "พาร์ทเนอร์" เท่านั้น
  - บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้
  - Grab ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  - ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Help Center https://help.grab.com/passenger/th-th/

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า