• ประหยัด ฿50

  ที่ โลตัส ฟู้ดคอร์ท

  ลูกค้าทรูใช้ทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกรับฟรีบัตรศูนย์อาหาร มูลค่า 50 บาท (ชนิดไม่แลกคืน)

  เงื่อนไข

  - 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
  - จำกัด 9,200 สิทธิ์ / เดือน ( จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ / เดือน)
  - ลูกค้าทรูแสดงบัตรทรูการ์ด บัตรประชาชน หรือ แสดงบาร์โค้ดจากการรับสิทธิ์ผ่านแอพ โดยใช้คะแนน 199 ทรูพอยท์ แลกรับฟรีบัตรศูนย์อาหาร มูลค่า 50 บาท (ชนิดไม่แลกคืน) โดยแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่จุดจำหน่ายคูปอง ณ ศูนย์อาหาร
  - บัตรรับประทานอาหารไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
  - สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตามวันที่กำหนดเท่านั้น
  - ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด


  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า