• ประหยัด ฿25.00

  ที่ สถานีบริการน้ำมัน PT

  Flash Deal - ลูกค้าทรูเเบล็ค รับส่วนลด 25 บาท ใช้ 49 ทรูพอยท์ จากปกติ 99 ทรูพอยท์

  ลูกค้าต้องใช้โค้ดส่วนลดภายใน 25 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 เท่านั้น

  จำกัด 1 สิทธิ์/คน/เดือน

  เงื่อนไข

  1. กรุณาแสดงรหัสส่วนลดที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ผ่าน Application True ID ต่อพนักงานหน้าลานเพื่อรับสิทธิ์ ก่อนการชำระเงิน
  2. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. สามารถใช้ได้ที่สถานีบริการน้ำมันพีทีทุกสาขา ยกเว้น สาขาเฟรนไชส์ 5 สาขา ได้แก่ หจก.พี.ที.แสงออยล์ จังหวัดระนอง, หจก. เบตงรัตนะบริหาร จังหวัดยะลา,หจก. พุถ่องบริการ จังหวัดกาญจนบุรี, หจก. เจริญผลออยล์ จังหวัดราชบุรี และ หจก.ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก จังหวัดชลบุรี
  6. เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  7. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. PT Call Center 1614 ทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.
  8. จำกัดสิทธิพิเศษการแลก 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน
  9. ลูกค้าที่กดใช้โปรโมชั่นปกติ ใช้ 99 ทรูพอยท์ รับส่วนลด 25 บาท ในเดือน พ.ค. 66 จะไม่สามารถกดรับ โปรโมชั่น Flash Deal ในเดือน พ.ค. 66 ได้
  10. ลูกค้าที่กดใช้โปรโม Flash Deal ที่กำลังกดใช้อยู่ ใช้ 49 ทรูพอยท์ รับส่วนลด 25 บาท ในเดือน พ.ค. 66 จะไม่สามารถกดรับ โปรโมชั่น ปกติ ของเดือน พ.ค. 66 ได้
  11. ในกรณีที่มีการกดรับสิทธิไปแล้ว จะสามารถรับสิทธิพิเศษได้อีกครั้ง หลังจาก 30 วัน ของการกดรับสิทธิพิเศษครั้งล่าสุด