• 30 ทรูพอยท์ แลก 15 สิทธิ์ ลุ้นทองคำทุกสัปดาห์ ลุ้นทองคำ 1 กก.สิ้นเดือน รวมมูลค่ากว่า 3.2 ล้านบาท

  รางวัลประจำสัปดาห์
  - รางวัลสำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการ ตั้งแต่ 1 - 90 วัน
  รับสร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง มูลค่า 6,440 บาท จำนวน 10 รางวัลต่อสัปดาห์
  - รางวัลสำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการ ตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป
  รับสร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท มูลค่า 25,530 บาทจำนวน 10 รางวัล ต่อสัปดาห์

  รางวัลประจำเดือน
  -สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการ ตั้งแต่ 1 - 90 วันและผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการ ตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป
  รับรางวัลทองคำแท่ง 1 กิโลกรัมมูลค่า 1,663,010 บาท จำนวน 1 รางวัล (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสามพันสิบบาทถ้วน)

  รางวัลประจำวัน
  - รางวัลสำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการ ตั้งแต่ 1 - 90 วัน
  รับ 50 ทรูพอยท์ จำนวน 1,000 รางวัลต่อวัน
  - รางวัลสำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการ ตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป
  รับ 200 ทรูพอยท์ จำนวน 1,000 รางวัลต่อวัน

  เงื่อนไขการรับรางวัล
  - รางวัลคะแนนทรูพอยท์ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนทรูพอยท์ 1 เบอร์ หรือ email ต่อ 1 รางวัล ต่อวัน
  - รางวัลประจำสัปดาห์ (ทองคำ) และรางวัลประจำเดือน (ทองคำ) ขอสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะโครงการ

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์-เดือน ทุกวันศุกร์ ทาง bit.ly/TruePointWeeklyMonthly
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำวัน ทาง bit.ly/Truepointdaily

  รายละเอียดเพิ่มเติม bit.ly/LuckyDrawGold

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  โครงการ “ปรากฏการณ์ทรูพอยท์ใจป้ำแจกจริงไม่หยุดพัก ลุ้นทองหนัก1กก.”
  1. สิทธิพิเศษโครงการ “ปรากฏการณ์ทรูพอยท์ใจป้ำแจกจริงไม่หยุดพัก ลุ้นทองหนัก 1 กก.” นี้สำหรับผู้ใช้บริการของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดาทั้งระบบรายเดือน และระบบเติมเงิน ที่มีสถานะของการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) (ยกเว้นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติมเงิน หรือเงื่อนไขอื่นที่บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง) ลูกค้าทรูออนไลน์ และลูกค้าทรูวิชั่นส์ โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชี ทรูไอดี และมีคะแนนสะสมทรูพอยท์จึงจะเข้าร่วมสิทธิพิเศษในโครงการได้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม2563 – วันที่ 31กรกฎาคม2563 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ
  2. ผู้ใช้บริการใช้ทรูพอยท์แลกรับสิทธิ์ลุ้นผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดีสำเร็จ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ดังนี้
  2.1 ใช้ 3 ทรูพอยท์ รับ 1 สิทธิ์ลุ้น
  2.2 ใช้ 30 ทรูพอยท์ รับ 15 สิทธิ์ลุ้น
  2.3 ใช้ 300 ทรูพอยท์ รับ 200 สิทธิ์ลุ้น

  3. ผู้ใช้บริการที่รับสิทธิ์ลุ้นในโครงการ จะได้รับสิทธิเพื่อลุ้นรางวัลประจำสัปดาห์ และรางวัลประจำเดือน รวมมูลค่าสูงสุด 3,261,510 บาท โดยแบ่งจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 101รางวัล รายละเอียดดังต่อไปนี้

  3.1 รางวัลประจำสัปดาห์
  3.1.1 สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการ ตั้งแต่ 1 - 90 วันรับรางวัลสร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง มูลค่า 6,440บาท จำนวน 10 รางวัล ต่อสัปดาห์ รวมของรางวัลทั้งสิ้นตลอดโครงการ จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 322,000 บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคาทอง ณ วันที่ 10 มิถุนายน2563 ทั้งนี้ มูลค่าของรางวัลขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ปรากฏจริงในท้องตลาด
  3.1.2 สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการ ตั้งแต่ 91 วันขึ้นไปรับรางวัล สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท มูลค่า 25,530 บาทจำนวน 10 รางวัล ต่อสัปดาห์ รวมของรางวัลทั้งสิ้นตลอดโครงการ จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,276,500บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคาทอง ณ วันที่ 10 มิถุนายน2563ทั้งนี้ มูลค่าของรางวัลขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ปรากฎจริงในท้องตลาด
  3.1.3 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการที่มีสิทธิรับรางวัลลงบนชิ้นส่วนกระดาษ เพื่อนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดีในแต่ละครั้ง
  3.1.4 รอบการสะสมสิทธิ์เพื่อลุ้นรางวัลประจำสัปดาห์จะตัดรอบเป็นรายสัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ - อาทิตย์
  ยกตัวอย่าง วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 หรือ
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 19 กรกฎาคม 2563

  3.1.5 จับรางวัลประจำสัปดาห์ และการประกาศผลรางวัลรายละเอียด ดังนี้

  - รอบการจับรางวัล 1 : ระยะเวลาการสะสมสิทธิ์ วันที่ 1ก.ค - 5ก.ค 63 , จับรางวัลวันที่ 8ก.ค 63 , ประกาศผล 10ก.ค 63
  - รอบการจับรางวัล 2 : ระยะเวลาการสะสมสิทธิ์ วันที่ 6ก.ค - 12ก.ค 63 , จับรางวัลวันที่ 15ก.ค 63 , ประกาศผล 17ก.ค 63
  - รอบการจับรางวัล 3 : ระยะเวลาการสะสมสิทธิ์ วันที่ 13ก.ค - 19ก.ค 63 , จับรางวัลวันที่ 22ก.ค 63 , ประกาศผล 24ก.ค 63
  - รอบการจับรางวัล 4 : ระยะเวลาการสะสมสิทธิ์ วันที่ 20ก.ค - 26ก.ค 63 , จับรางวัลวันที่ 29ก.ค 63 , ประกาศผล 31ก.ค 63
  - รอบการจับรางวัล 5 : ระยะเวลาการสะสมสิทธิ์ วันที่ 27ก.ค - 31ก.ค 63 , จับรางวัลวันที่ 5ส.ค 63 , ประกาศผล 7ส.ค 63

  3.2 รางวัลประจำเดือน
  3.2.1 สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการ ตั้งแต่ 1 - 90 วันและผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการ ตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป
  รับรางวัลทองคำแท่ง 1 กิโลกรัมมูลค่า 1,663,010 บาท จำนวน 1 รางวัล (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสามพันสิบบาทถ้วน)ราคาทอง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563ทั้งนี้ มูลค่าของรางวัลขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ปรากฎจริงในท้องตลาด
  3.2.2 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการที่มีสิทธิรับรางวัล ลงบนชิ้นส่วนกระดาษเพื่อนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดีในแต่ละครั้ง


  3.2.3 ผู้ใช้บริการใช้ทรูพอยท์ลุ้นรับรางวัล ระหว่างวันที่ 1กรกฎาคม2563 – วันที่ 31กรกฎาคม2563 โดยบริษัทฯจะเก็บสะสมสิทธิ์การลุ้นไว้จนถึงวันที่ 31กรกฎาคม2563นับจากวันที่กดแลกรับสิทธิ์ เพื่อรับสิทธิรับรางวัลประจำเดือน โดยไม่จำกัดจำนวนการใช้ทรูพอยท์ลุ้น
  3.2.4 ผู้ใช้บริการสะสมสิทธิ์ลุ้น ตามเงื่อนไขเพื่อรับสิทธิรับรางวัลประจำเดือน บริษัทฯจะทำการจับรางวัลตามวันที่กำหนดและการประกาศผลรางวัลรายละเอียด ดังนี้

  - รอบ 1 : ระยะเวลาการสะสมสิทธิ์ 1ก.ค - 31ก.ค 63 , การจับรางวัลประจำวันที่ 5ส.ค 63 , ประกาศผลวันที่ 7ส.ค 63

  3.3 สิทธิพิเศษประจำวัน
  3.3.1 สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการ ตั้งแต่ 1 - 90 วันรับทรูพอยท์ จำนวน 50 คะแนน จำนวนวันละ 1,000 รางวัล
  3.3.1.1ผู้ใช้บริการสามารถรับสิทธิพิเศษ เมื่อใช้ทรูพอยท์ลุ้นสิทธิ์สำเร็จตามเงื่อนไข ดังนี้
  รางวัลลำดับที่ 1 ให้กับผู้ที่ใช้ทรูพอยท์ลุ้นในลำดับที่ 260
  รางวัลลำดับที่ 2 - 500 ให้กับผู้ที่ใช้ทรูพอยท์ลุ้นทุกลำดับที่ 320 นับจากลำดับที่ 260 เป็นต้นไป คือ 580, 900, 1220,....,159440
  รางวัลลำดับที่ 501-1000 ให้กับผู้ที่ใช้ทรูพอยท์ลุ้นทุกลำดับที่ 427 นับจากลำดับที่ 159440 เป็นต้นไป คือ 160367, 160794, 161221,....,373440
  ลำดับสำรอง กรณีที่มีลำดับการร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 373440 หรือ ผู้โชคดียังไม่ครบจำนวน 1,000 รางวัล จะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีตามลำดับที่ใช้ทรูพอยท์ลุ้นทุกลำดับที่ 280 คือ 280, 560, 840, 1120,.... จนกว่าจะครบ 1,000 รางวัล
  3.3.1.2ผู้ที่โชคดีตามลำดับที่กำหนดจะได้รับรางวัล 50 ทรูพอยท์ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ใช้ทรูพอยท์ลุ้นสำเร็จ

  3.3.2 สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการ ตั้งแต่ 91 วันขึ้นไปรับทรูพอยท์ จำนวน 200 คะแนน จำนวนวันละ 1,000 รางวัล
  3.3.2.1 ผู้ใช้บริการสามารถรับสิทธิพิเศษ เมื่อใช้ทรูพอยท์ลุ้นสิทธิ์สำเร็จ ตาม เงื่อนไข ดังนี้
  รางวัลลำดับที่ 1 ให้กับผู้ที่ใช้ทรูพอยท์ลุ้นในลำดับที่ 260
  รางวัลลำดับที่ 2 - 250 ให้กับผู้ที่ใช้ทรูพอยท์ลุ้นทุกลำดับที่ 667 นับจากลำดับการร่วมกิจกรรมที่ 260 เป็นต้นไป คือ 927, 1594, 2261,....,166343
  รางวัลลำดับที่ 251- 500 ให้กับผู้ที่ใช้ทรูพอยท์ลุ้นทุกลำดับที่ 553 นับจากลำดับการร่วมกิจกรรมที่ 166343 เป็นต้นไป คือ 166896, 167449, 168002,....,304593
  รางวัลลำดับที่ 501 - 750 ให้กับผู้ที่ใช้ทรูพอยท์ลุ้นทุกลำดับที่ 427 นับจากลำดับการร่วมกิจกรรมที่ 304593 เป็นต้นไป คือ 305020, 305447, 305874,....,411343
  รางวัลลำดับที่ 750 - 1000 ให้กับผู้ที่ใช้ทรูพอยท์ลุ้นทุกลำดับที่ 320 นับจากลำดับการร่วมกิจกรรมที่ 411343 เป็นต้นไป คือ 411663, 411983, 412303,....,491343
  ลำดับสำรอง
  1.กรณีทีมีผู้ได้รับรางวัลซ้ำและมีลำดับการร่วมกิจกรรมมากกว่า 491343 จะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีตามลำดับที่ใช้ทรูพอยท์ลุ้นทุกลำดับที่ 280 นับจากลำดับที่ 491343 เป็นต้นไป คือ 491623, 491903, 492183,....
  2.กรณีที่มีลำดับการร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 491343 หรือ ผู้โชคดียังไม่ครบจำนวน 1,000 รางวัล จะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี ที่ใช้ทรูพอยท์ลุ้นทุกลำดับที่ 280 คือ 280, 560, 840, 1120,....จนกว่าจะครบ 1,000 รางวัล
  3.3.2.2 ผู้ที่โชคดีตามลำดับที่กำหนดจะได้รับรางวัล 200 ทรูพอยท์ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ใช้ทรูพอยท์ลุ้นสำเร็จ
  3.3.3 บริษัทฯจะทำการให้รางวัลในวันทำการ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  3.3.4 บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งจำนวนทรูพอยท์ที่ได้รับ หลังการมอบรางวัลสำเร็จ
  3.3.5 ผู้ได้รับรางวัลต้องมีสถานะของการใช้บริการ Active ไม่ถูกระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวร จาก ทรูมูฟ เอช ทรูออนไลน์ หรือทรูวิชั่นส์
  3.3.6 หากผู้รับรางวัลไม่สามารถรับรางวัลได้ตามเงื่อนไข บริษัทฯมีสิทธิยกเลิกรางวัลในลำดับนั้น และบริษัทฯมีสิทธิที่จะไม่มอบรางวัลให้ลำดับถัดไป
  3.3.7 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนทรูพอยท์ 1 เบอร์ หรือ email ต่อ 1 รางวัล ต่อวัน
  3.3.8 บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  4. การจับรางวัลประจำสัปดาห์ รางวัลประจำเดือน จะมีการจับผู้โชคดีตามลำดับ โดยสถานที่จับรางวัล ณ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวกเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เวลา 17:00น.

  5. ผู้ใช้บริการที่ได้รับรางวัลตามข้อ 3.1 , 3.2 (“ผู้โชคดี”) จะได้รับการติดต่อจากบริษัทฯทางโทรศัพท์ หรือผ่าน SMS ทางหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอช หรือ email ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับทางบริษัท เพื่อแจ้งสิทธิ์ในการของรางวัล โดยบริษัทฯจะประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง bit.ly/TruePointWeeklyMonthly โดยผู้โชคดีตกลงและยินยอมว่า
  5.1 หากผู้โชคดีได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ มีหมายเลขทรูมูฟ เอชมากกว่า 1 หมายเลข เป็นผู้ที่ใช้บริการที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลของผู้ใช้บริการ ตั้งแต่ 1 - 90 วัน และ 91 วันขึ้นไป ในข้อ 3.1 ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้โชคดีรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น
  5.2 ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์รับรางวัลประจำสัปดาห์ จะต้องมีการสะสมสิทธิ์ลุ้นตามรอบสะสมสิทธิ์แต่ละรอบใน ข้อ 3.1.4
  5.3 รางวัลประจำสัปดาห์ (ทองคำ) และรางวัลประจำเดือน (ทองคำ) ขอสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะโครงการ
  5.4 หากบริษัทฯติดต่อผู้โชคดีตามช่องทางที่กำหนดไว้ไม่ได้ ภายใน 3 วันทำการ ถือว่าผู้โชคดีได้ยินยอมสละสิทธิของรางวัลที่ได้รับ และตกลงให้บริษัทฯมอบของรางวัลแก่ลำดับสำรองต่อไป โดยลำดับสำรองดังนี้
  5.4.1 รางวัลสำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการ ตั้งแต่ 1 - 90 วัน
  5.4.1.1 สิทธิพิเศษที่ 1 : รางวัลประจำสัปดาห์ จะมีจำนวน 50 หมายเลข
  5.4.1.2 สิทธิพิเศษที่ 2 : รางวัลประจำเดือน จะมีจำนวน 50 หมายเลข

  5.4.2 รางวัลสำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดใช้บริการ ตั้งแต่ 91 วัน ขึ้นไป
  5.4.2.1 สิทธิพิเศษที่ 1 : รางวัลประจำสัปดาห์ จะมีจำนวน 50 หมายเลข
  5.4.2.2 สิทธิพิเศษที่ 2 : รางวัลประจำเดือน จะมีจำนวน 50 หมายเลข

  6. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเงื่อนไขการรับของรางวัล โดยที่ผู้โชคดีต้องนำส่งเอกสารภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับการติดต่อ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ มีเอกสารดังต่อไปนี้
  6.1 สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
  6.1.1 บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ทางราชการไทยออกให้ (ตัวจริง) ที่มีชื่อตรงกับผู้จดทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทฯ
  6.1.2 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ทางราชการออกให้ ที่มีการรับรองความถูกต้องแล้วจำนวน 1 ฉบับ
  6.2 เอกสารหลักฐานยืนยันการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของมูลค่ารางวัล โดยการชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาญิชย์ โดยใช้ฟอร์ม pay-in slipหรือ ผ่าน Internet Banking, Mobile Banking, ATMโดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทฯ ที่ email: trueyouprivilege@truedigital.com
  6.3 หากบริษัทฯไม่ได้รับการยืนยันเอกสารที่กำหนด ในข้อ 6.1 และ 6.2 ถือว่าผู้โชคดียินยอมสละสิทธิของรางวัลที่ได้รับ และตกลงให้บริษัทฯมอบของรางวัลแก่ลำดับสำรองลำดับต่อไป
  7. ผู้โชคดีที่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับรางวัลภายใน 30 วันทำการ หลังจากการประกาศผลโดยจะการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
  8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ รางวัลประจำเดือนจะต้องมายืนยันตัวตนและรับของรางวัลด้วยตนเอง ณ อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  9. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับการผลิตของรางวัล กรณีของรางวัลมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการของรางวัล หรือกรณีผู้ได้รับรางวัลมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้านั้นๆ โดยตรง
  10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้โชคดี ที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามเงื่อนไข ดังนี้
  10.1 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช ทรู อินเตอร์เน็ต หรือทรูวิชั่นส์ ที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยชื่อและนามสกุล และบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวบุคคลผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ทางราชการไทยออกให้ของผู้โชคดีจะต้องตรงกับที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ
  10.2 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่เป็นพนักงานของ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และครอบครัว ตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ คณะกรรมการสักขีพยาน และลูกค้าที่จดทะเบียนเป็นลูกค้านิติบุคคล
  10.3 ผู้โชคดีรับทราบและตกลงว่าต้องมีสถานะของการใช้บริการได้ตามปกติ (Active) ณ วันที่ประกาศผล หากสถานะของการใช้บริการ ถูกระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวร หรือสถานะยกเลิกการใช้บริการ และถูกบันทึกเป็นผู้มีประวัติการมีหนี้คงค้างกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีประวัติเจตนาเติมเงินเพื่อรับสิทธิพิเศษและขอคืนเงินภายหลัง จะไม่สามารถรับรางวัลดังกล่าวได้
  10.4 ในกรณีที่บริษัทฯตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติของผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ครบถ้วนตามข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลปฏิบัติผิด หรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในกิจกรรมนี้หรือเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทฯกำหนดไว้ ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการให้รางวัลโดยผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลตกลงไม่โต้แย้ง หรือคัดค้านใด ๆ ทั้งสิ้น
  10.5 หากผู้โชคดีทุกลำดับ ทุกรางวัลไม่อยู่ในเงื่อนไขข้างต้น หรือไม่สามารถติดต่อได้ บริษัทฯมีสิทธิในการจัดการกับของรางวัลตามความเหมาะสมต่อไป
  10.6 บริษัทฯ มีสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้
  10.7 ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ หรือมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นได้
  10.8 บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในกิจกรรมนี้ได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
  10.9 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
  10.10 กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  10.11 ใบอนุญาตเลขที่ 733-743/2563 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563