• ประหยัด ฿100.00

  ที่ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

  ใช้ทรูพอยท์ 10 คะแนน
  รับส่วนลดอาบน้ำตัดขน 100.- (ทุกสาขา)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-079-9999
  Line: @jaothonglor หรือ www.thonglorpet.com

  เงื่อนไข

  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 • ประหยัด ฿100.00

  ที่ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

  ใช้ทรูพอยท์ 5 คะแนน
  รับส่วนลด 100.- เมื่อซื้อ Dr.Choice ครบ 1,000.- (เฉพาะที่ Pet Shop ใน รพ.สัตว์ทองหล่อทุกสาขา เท่านั้น)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-079-9999
  Line: @jaothonglor หรือ www.thonglorpet.com

  เงื่อนไข

  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้