• ประหยัด ฿5

  ที่ TrueMoney

   

  1. ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ผ่าน TrueMoney Wallet App และ TrueID App (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป)

  2. ขั้นตอนการรับสิทธิ์ผ่าน TrueID App
  2.1. ลูกค้ากดใช้ทรูพอยท์แลกรับสิทธิ์รับเงินเข้า TrueMoney Wallet ผ่าน TrueID App
  หลังจากกดยืนยันแลกทรูพอยท์ ลูกค้าจะได้รับรหัสจาก TrueID app สำหรับนำไปกรอกรับสิทธิ์ที่เว็ปไซต์ TrueMoney Wallet
  2.2. ลูกค้ากดลิงค์เข้าหน้าเว็ปไซต์ TrueMoney Wallet ไปกรอกรหัสและเบอร์ทรูมูฟ เอช ที่เป็นเบอร์เดียวในการลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่และTrueID เพื่อรับสิทธิ์
  - TrueMoney Link : https://trueid.tmnpromo.com/instantwin
   
  เงื่อนไขการรับสิทธิ์
  1.สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ Log in ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เครือข่ายทรูมูฟ เอช เท่านั้น
  2.ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทรูที่มีบัญชีผู้ใช้ TrueMoney Wallet และ True ID ซึ่งลงทะเบียนหมายเลขเครือข่ายทรูมูฟ เอช เดียวกันเท่านั้น โดยเงินจากการแลกรับสิทธิ์จะถูกเติมเข้าบัญชี TrueMoney Wallet หมายเลขเดียวกันกับหมายเลขที่ Log in กดรับสิทธิ์
  3. ช่องทางการรับสิทธิ์ ลูกค้าสามารถเลือกรับสิทธิ์ผ่าน TrueID App หรือ TrueMoney Wallet App และจำกัด 1 สิทธิ์/เดือน/หมายเลขบัตรประชาชน
  4.ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  5.ขั้นตอนการรับสิทธิ์ผ่าน TrueID App
  5.1. ลูกค้ากดใช้ทรูพอยท์แลกรับสิทธิ์รับเงินเข้า TrueMoney Wallet ผ่าน TrueID App หลังจากกดยืนยันแลกทรูพอยท์ ลูกค้าจะได้รับรหัสจาก TrueID app สำหรับนำไปกรอกรับสิทธิ์ที่เว็ปไซต์ TrueMoney Wallet
  5.2. ลูกค้ากดลิงค์ TrueMoney Website ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าหน้าไปกรอกรหัสและเบอร์ทรูมูฟ เอช ที่เป็นเบอร์เดียวในการลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่และTrueID เพื่อรับสิทธิ์
  - TrueMoney Link : https://trueid.tmnpromo.com/instantwin 
  6. ระยะเวลาของรหัสที่ลูกค้าใช้ทรูพอยท์แลกสิทธิ์ผ่าน TrueID App มีระยะเวลาในการเข้าไปกรอกรับเงินที่ TrueMoney Walletดังนี้
  - กดรับรหัสที่ TrueID App ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 เม.ย. 64 ระยะเวลาการใช้ลิงก์เว็บไซต์รับเงินที่ TrueMoney Wallet ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 7 พ.ค. 64
  - กดรับรหัสที่ TrueID App ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 64 ระยะเวลาการใช้ลิงก์เว็บไซต์รับเงินที่ TrueMoney Wallet ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 7 มิ.ย. 64
  - ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป บริษัทฯจะแจ้งการรับสิทธิ์ให้ทราบอีกครั้ง
  7. กรณีที่ลูกค้ากดแลกสิทธิ์ผ่าน TrueID App และไม่ได้กรอกรหัสรับเงินที่เว็บไซต์ TrueMoney Wallet ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 6
  บริษัทฯ ถือว่าผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวยอมสละสิทธิ์และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ดังกล่าว
  8.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีลูกค้ามีปัญหาสอบถามได้ที่ Call Center โทร 1242
  9.เงินใน TrueMoney Wallet ไม่มีอายุ แต่หากเงินใน TrueMoney Wallet ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 6 เดือน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยตัดเงินจากเงินใน TrueMoney Wallet ของผู้ใช้บริการ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมใดๆ (ถ้ามี) จากผู้ใช้บริการ รวมทั้งดําเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
  10.เงินใน TrueMoney Wallet สามารถนำไปชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าที่มีการทำสัญญาเป็นร้านค้าสมาชิกที่รับชำระเงินด้วย True Money Wallet
  11. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการซื้อ-ขาย สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี TrueMoney Wallet และเรียกคืน คะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
  12.จำกัด 1 สิทธิ์/เดือน/หมายเลขบัตรประชาชน
  13. สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
  14. บริษัทมีสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกต้องเท่านั้นและ มีสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  15. เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษนี้อาจจะมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่นๆ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด
  16. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด