• ประหยัด ฿100

  ที่ ฟู้ด รีพับลิค

  *บัตรศูนย์อาหารประเภท VIP แบบไม่แลกคืน มีค่ามัดจำบัตร 50 บัตร ลูกค้าจะต้องชำระค่ามัดจำบัตรเพิ่ม 50 บาทและจะได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อคืนบัตร
  *บัตรมีอายุ 90 วัน

  เงื่อนไข

   
  - จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ สัปดาห์
  - จำกัด 3,000 สิทธิ์/เดือนรวมทุกสาขาสาขา, จำนวนทั้งหมด 60,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
  - ลูกค้าใช้ทรูพอยท์ 399 คะแนน เพื่อแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารใน Food Republic สาขาที่ร่วมรายการ
  - ลูกค้าทรูนำบัตรประชาชน หรือบัตรทรูการ์ด แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารใน Food Republic สาขาที่ร่วมรายการ
  - บัตรศูนย์อาหารเป็นแบบบัตรศูนย์อาหารประเภท VIP แบบไม่แลกคืน บัตรมีอายุ 90 วันนับตั้งแต่วันที่แลก มีค่ามัดจำบัตร 50 บัตร ลูกค้าจะต้องชำระค่ามัดจำบัตรเพิ่ม 50 บาทและจะได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อคืนบัตร
  - บัตรศูนย์อาหารนี้สามารถใช้ได้กับ Food Republic สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
  - ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
  - บัตรศูนย์อาหารนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือ สูญหาย
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า