• ประหยัด ฿50

  ที่ AirAsia Food

  เงื่อนไข

  - จำกัด 2,000 สิทธิ์ / เดือน
  - สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ กรอกเพื่อรับสิทธิ์ ที่ Airasia Super app หรือคลิก https://bit.ly/AirasiaFoodTY
  - คูปองส่วนลด 50 บาท สั่งซื้ออาหารขั้นต่ำ 150 บาท สำหรับใช้บริการสั่งอาหารบนแอพพลิเคชั่น Airasia Super App เท่านั้น สามารถใช้ได้สำหรับทั้งผู้ใช้งานใหม่เเละผู้ใช้งานปัจจุบัน
  -ใช้ True point เพื่อแลกสิทธิพิเศษตามเงื่อนไข
  - กรุณาใช้โค้ดภายในเดือนที่กดรับสิทธิ์เท่านั้น
  - Truepoint นี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่นได้
  - บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
  - ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อขัดข้อง ข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ ให้ถือคำตัดสินชี้ขาดของบริษัทฯ เป็นเด็ดขาดและที่สุด