• ลูกค้าทรู ใช้ 49 ทรูพอยท์ รับสิทธิ์ ถ่ายภาพ True Studio Photo Booth@ True Shop Central World ฟรี!!!

  เงื่อนไข
  - ลูกค้าสามารถใช้ TruePoint แลกรับสิทธิ์ถ่ายภาพ True Studio Photo Booth@ True Shop Central World ได้ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 63 - 31 ธันวาคม 63
  - จำกัดสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อเดือน
  - เมื่อดำเนินการแลกด้วย TruePoint แล้ว ทาง TrueYou งดรับการแลกกลับคืนทุกกรณี
  - สิทธิ์ในการใช้บริการมีจำนวนจำกัด
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด (“บริษัทฯ”) มีสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกต้องเท่านั้น และมีสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  - เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษนี้ อาจจะมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการ รับสิทธิ์พิเศษฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด