• ลูกค้าทรูแบล็ค และทรูเรดใช้ทรูพอยท์ 900 คะแนน แลกรับ 150 สิทธิ์ ร่วมสนุก รับอัลบั้มพิเศษ ‘안녕 (Hello)’ พร้อมลายเซ็นของ JOY และ Red Velvet Mini Fanlight Keyring
   
  ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 1 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564
  ประกาศผลผู้โชคดี : 11 ตุลาคม 2564

  ของรางวัล
  1. อัลบั้มพิเศษ ‘안녕 (Hello)’ พร้อมลายเซ็นของ JOY จำนวน 1 รางวัล
  ลำดับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 59999
  2. Red Velvet Mini Fanlight Keyring จำนวน 20 รางวัล
  ลำดับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 50, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000, 20000, 25000, 30000, 35000, 45000, 55000, 65000

  วิธีการร่วมสนุก
  1. กดแลกทรูพอยท์ 900 คะแนน ผ่านแอปและเว็บทรูไอดี เพื่อร่วมสนุกกิจกรรม
  2. ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อวัน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  3. คัดเลือกผู้โชคดีจากลำดับการกดร่วมสนุกกิจกรรม
  4. เปิดให้ร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564
  5. ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ Facebook TrueID
   
  เงื่อนไขกิจกรรม
  1. กิจกรรม SM True x True Point (“กิจกรรม”) นี้ จัดขึ้นโดย บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนทรูไอดีถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (“ผู้ร่วมกิจกรรม”) ซึ่งสามารถเล่นกิจกรรมบนแอปพลิเคชั่นทรูไอดีและเว็บไซต์ทรูไอดีได้ โดยใช้ Username และ Password ที่ใช้ในการลงทะเบียนกับทรูไอดี และมีคะแนนสะสมทรูพอยท์จึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 หรืออาจเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 บัญชีทรูไอดี ใช้ทรูพอยท์ 900 คะแนน แลกรับ 150 สิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดีและเว็บไซต์ทรูไอดี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยจะสามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 เวลา 23:59 น.
  3. ทุกการแลกรับสิทธิ์จะถูกบันทึก และประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ Facebook TrueID
  4. การคัดเลือกผู้โชคดี เป็นการคัดเลือกตามลำดับการกดแลกสิทธิ์ร่วมกิจกรรม โดยจำกัด 1 รางวัลต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลากิจกรรม และมีเงื่อนไขการรับของรางวัลดังต่อไปนี้
  4.1.1 อัลบั้มพิเศษ ‘안녕 (Hello)’ พร้อมลายเซ็นของ JOY จำนวน 1 รางวัล
  ลำดับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 59999
  4.1.2. Red Velvet Mini Fanlight Keyring จำนวน 20 รางวัล
  ลำดับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 50, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000, 20000, 25000, 30000, 35000, 45000, 55000, 65000
  4.1.3 หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางโทรศัพท์ เพื่อทำการยืนยันบัญชีทรูไอดี จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียด
  4.1.4 ผู้ได้รับรางวัลต้องเตรียมเอกสารรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน โดยขอให้ส่งสำเนาเอกสาร มาที่ email: trueyouprivilege@truedigital.com 
  4.1.5 หลังจากผู้โชคดียืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลผ่านทางอีเมล
  5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำตามเงื่อนไข และกติกาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ศึกษาและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  6. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ ภาพ และข้อมูลอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  10. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  11. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ