• ประหยัด ฿130

  ที่ โอ บอง แปง

  เงื่อนไข

  - 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
  - จำกัด 7,000สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน
  - สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - รหัสจะหมดอายุภายใน 1 เดือนนับจากวันที่กดรับสิทธิ์
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี

  ยกเว้น เมนู Belgian Chocolate, Belgian Mocha Blast, Matcha Latte และเครื่องดื่มโปรโมชั่น