• เบเกอรี่และเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ มีดังนี้
  Bakery
  1. Croissant
  2. Chocolate Croissant
  3. Pain au Chocolat
  4. Palmier
  5. Raisin danish roll
  6. Apple turnover
  7. Chocolate custard pastry
  8. Chocolate Palmier
  9. Almond croissant
  10. Small brioche
  11. Brioche with sugar & raisins
  12. Soft bread with chocolate chips

  Drinks
  1. Espresso
  2. Macchiato
  3. Americano
  4.  Flat white
  5.Latte
  6. Cappuccino
  7. PAUL Hot Chocolate
  8. Hot Mocha
  9. Thai Lime Tea
  10. Lychee pineapple frappe
  11. Shaken peach grapefruit
  12. Yuzu mango iced tea
  13. Lavender Blueberry iced tea
  14.Lemonade Earl Grey
  15.Lemonade Soda
  16.Classic lemonade
  17.Iced Americano
  18.Iced Latte
  19.Iced Cappuccino

  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - จำกัด 42,000 สิทธิ์ / แคมเปญ
  - เฉพาะซื้อกลับบ้านเท่านั้น
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้