• ประหยัด ฿30.00

  ที่ 7-Eleven (Prepaid)

   

  รับฟรี คูปองเงินสด มูลค่า 30 บาท ใช้แทนเงินสดที่ 7-Eleven
  รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ และผู้ใช้บริการปัจจุบันของทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา (“ผู้ใช้บริการ”) กับ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”)

  เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ
  1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการเปิดใช้รายการส่งเสริมการขาย "ซิมทรูเซเว่นเน็ตและโทรพร้อมใช้ 30วัน 199 บาท" และ ผู้ใช้บริการปัจจุบันของทรูมูฟ เอชแบบเติมเงิน สมัครแพ็กเกจเสริมตามที่บริษัทฯกำหนด ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ กดเข้าร่วมแคมเปญรับสิทธิ์ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อความ SMS แคมเปญ Instant Win
  2. ผู้ใช้บริการจะได้รับ 1 สิทธิ์ร่วมแคมเปญ ต่อการเปิดเบอร์ใหม่ หรือ สมัครแพ็กเกจเสริม หรือ ต่ออายุซิมทรูเซเว่นแบบ 30 วัน 199 บาทสำเร็จ
  3. สิทธิ์ฟรีคูปองแทนเงินสด และของรางวัลอื่นๆ ให้สิทธิ์กับซิมแบบเติมเงิน ดังต่อไปนี้
  3.1 ซิมทรูเซเว่น แบบ 199 บาท 30 วัน เมื่อลงทะเบียนเปิดเบอร์สำเร็จ และกดสมัครเข้าร่วมแคมเปญภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อความ SMS รับฟรีคูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท และของรางวัลอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
  3.2 ผู้ใช้บริการปัจจุบันของทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน เมื่อสมัครแพ็กเกจเสริมตามมูลค่าที่บริษัทฯกำหนดสำเร็จและกดสมัครเข้าร่วมแคมเปญ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อความ SMS นับจากวันที่สมัครแพ็กเกจเสริม รับฟรีคูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท และของรางวัลอื่นๆ ตามที่บริษัทฯกำหนด
  3.3 ผู้ใช้รายการส่งเสริมการขาย "ซิมทรูเซเว่น เน็ตและโทรพร้อมใช้ 30วัน 199 บาท" ปัจจุบัน เมื่อต่ออายุการใช้งานแพ็กเกจในรอบถัดไปแบบ 30 วัน 199 บาทได้สำเร็จ และกดสมัครเข้าร่วมแคมเปญ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อความ SMS รับฟรีคูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท และของรางวัลอื่นๆที่ ตามบริษัทฯกำหนด
  4. ผู้ใช้บริการจะได้รับคูปองแทนเงินสดและของรางวัลอื่นๆที่บริษัทฯกำหนด หลังจากดำเนินการข้างต้นสำเร็จ โดยระบบจะส่งข้อความ SMS แจ้งการรับสิทธิไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ร่วมแคมเปญ
  5. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสามารถเข้าร่วมแคมเปญโดยกดลิงก์ (Link) ที่ส่งไปทาง SMS แจ้งสิทธิ์การเปิดรับของรางวัล เพื่อเข้าไปยังหน้าหลักของรายการส่งเสริมการขาย และเมื่อเข้าสู่หน้าเล่นเกมหลักของรายการส่งเสริมการขายแล้ว ให้เล่นเกมโดยการกดปุ่ม “เปิดกล่อง” เพื่อใช้สิทธิ์เปิดรับของรางวัลที่ได้รับ โดยประเภทและมูลค่าของรางวัลที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับ จะขึ้นอยู่กับลำดับรางวัลในขณะที่กดเปิดรางวัล และของรางวัลที่กำหนดไว้สำหรับลำดับนั้น โดยจะมีการแสดงผลลำดับการกดรับของรางวัล ตามจริงให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ทั้งนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่กำหนดไว้ในแต่ละลำดับทุกเดือน ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย
  6. จำกัด 30,000 สิทธิ์คนแรก หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ
  7. คูปองแทนเงินสดแต่ละใบ สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น (ไม่สามารถใช้คูปองเงินสดใบเดิมซ้ำได้) และใช้ได้ 1 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ
  8. อายุการใช้งานคูปองเงินสด มีอายุการใช้งานสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ได้รับของรางวัล
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คูปองเงินสดจากการจับภาพหน้าจอ หรือ รูปภาพที่คัดลอกจากส่วนลดจริงที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน ทุกกรณี กรุณาแสดงคูปองใช้แทนเงินสดบนมือถือจากแอปพลิเคชันทรูไอดีที่แคชเชียร์ก่อนชำระเงินทุกครั้ง
  10. คูปองแทนเงินสด มีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนถัดไป นับจากเดือนได้รับข้อความ SMS
  11. กรณีที่ผู้ใช้บริการมียอดค้างชำระจากการใช้บริการในเครือทรู จะไม่สามารถรับสิทธิคูปองแทนเงินสดได้ โดยเมื่อชำระยอดคงค้างทั้งหมดแล้วจะสามารถรับสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ต่อไป
  12. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  13. สิทธิ์ใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
  14. สามารถตรวจสอบลำดับรางวัลได้ที่เว็บไซต์ https://www.true.th/news/truemoveh/simtrue7-199thb

  เงื่อนไขการใช้คูปองเงินสดที่ช่องทาง 7-Eleven
  1. คูปองเงินสด สามารถใช้แทนเงินสด ซื้อสินค้าภายในร้าน 7-Eleven เท่านั้น
  2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสินค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ ดังต่อไปนี้ เหล้า, เบียร์, บุหรี่, บัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกชนิด, สลิปเติมเงิน 7 Top-up, เติมเงินออนไลน์, บัตรเงินสดทุกชนิด, ไพ่, พรบ., Air Card, หลอดตะเกียบกฟผ.,นมผงสูตรสำหรับทารกแรกเกิด-1ปี, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กลุ่มยา, เวชภัณฑ์, เวชสำอางและเครื่องมือแพทย์, บัตร 7-Card, บัตร A-Cash, บัตรเกมส์ Ran, สลิปเกมส์ และ อินเตอร์เน็ตทุกชนิด, แสตมป์ไปรษณียากร, ตั๋วเครื่องบิน, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, สินค้าการกุศล, พรีเมี่ยมทุกชนิด
  4. คูปองเงินสดไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
  5. ยอดซื้อของผู้ใช้บริการต้อง เท่ากับ หรือ มากกว่า มูลค่าที่แสดงบนคูปองเงินสด (หากต่ำกว่าจะไม่สามารถใช้คูปองได้)
  6. สามารถใช้คูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น และใช้ได้เพียง 1 ครั้ง (ไม่สามารถใช้ซ้ำได้)
  7. คูปองเงินสดสามารถใช้ได้ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาที่ไม่ร่วมรายการ)
  8. คูปองเงินสดนี้สามารถใช้ได้ช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น และต้องใช้ก่อนวันหมดอายุ
  9. บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีเกิดความผิดพลาดจากระบบทางเทคนิค, สินค้าขาด หรือสินค้าหมดก่อนกำหนด
  10. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ส่วนลดจากการจับภาพหน้าจอ หรือ รูปภาพที่คัดลอกจากส่วนลดจริงที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน ทุกกรณี กรุณาแสดงคูปองใช้แทนเงินสดบนมือถือที่แคชเชียร์ก่อนชำระเงินทุกครั้ง