•  

   

  ลูกค้าทรูร่วมบริจาคเงินให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet

  TrueYou ร่วมกับ TrueMoney Wallet เชิญชวนลูกค้าทรูร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระ
  เกียรติฯเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ห้องไอซียูช่วยเด็กวิกฤตโควิต-19
   
  เงื่อนไข
  1. เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  2. ในกรณีที่ลูกค้ากดบริจาคเงินไปแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินบริจาคในทุกกรณี
  3. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet