• เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - สิทธิ์พิเศษนี้สามารถร่วมกับการทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้าน หรือ Delivery
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ทุกสาขา ยกเว้น สาขาชุมพร และ ปลวกแดง
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - กรณีให้ทางร้านจัดส่งลูกค้าสามารถ capture รหัสการรับสิทธิพิเศษจากหน้าจอโทรศัพท์เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าผ่านทาง Line@zaapclassic (ไม่รวมค่าจัดส่ง 40 บาท)
  - ส่วนลดดังกล่าวเฉพาะค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้ารีเทล และ ค่าจัดส่ง Delivery 40 บาท
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้