•  
  ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้ 1 ทรูพอยท์ รับส่วนลด 20% ตั๋วเข้าชมโชว์ และบัตรว่ายน้ำ
  - สิทธิพิเศษนี้สำหรับ ตั๋วเข้าชมโชว์ 2 ใบ และบัตรว่ายน้ำ 1 ใบ
  - จำกัดสิทธิ์ 1 บัตรประชาชน / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน
  - จำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์
  - กดรับสิทธิ์และทำการชำระเงินที่หน้าช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น ไม่สามารถซื้อผ่านเว็บไซต์
  - ติดต่อสอบถามโทร : 033-033-555
   
   
   
   
  เงื่อนไข
  1. กรุณาแจ้งรหัสที่ได้จากการกดรับสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  2. กดรับสิทธิ์และทำการชำระเงินที่หน้าช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น ไม่สามารถซื้อผ่านเว็บไซต์
  3. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  4. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 •  
  ลูกค้าทรู ใช้ 0 ทรูพอยท์ รับส่วนลด 10% ตั๋วเข้าชมโชว์
  - สิทธิพิเศษนี้สำหรับ ตั๋วเข้าชมโชว์ 2 ใบ
  - จำกัดสิทธิ์ 1 บัตรประชาชน / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน
  - จำกัดสิทธิ์รวม 3,000 สิทธิ์
  - กดรับสิทธิ์และทำการชำระเงินที่หน้าช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น ไม่สามารถซื้อผ่านเว็บไซต์
  - ติดต่อสอบถามโทร : 033-033-555
   
   
   
   
  เงื่อนไข
  1. กรุณาแจ้งรหัสที่ได้จากการกดรับสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  2. กดรับสิทธิ์และทำการชำระเงินที่หน้าช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น ไม่สามารถซื้อผ่านเว็บไซต์
  3. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  4. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้