• ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

  รายละเอียดของรางวัล
  รางวัลที่ 1 : ลุ้นเป็นผู้โชคดี จำนวน 20 ท่าน ช้อปฟรีสูงสุด 10,000.- (ต่อท่าน) รวมมูลค่า 200,000 บาท
  รางวัลที่ 2 : ลุ้นเป็นผู้โชคดี จำนวน 3 ท่าน รับทรูพอย์ท์สูงสุด 5,000 คะแนน เมื่อช้อปได้ใกล้เคียง 10,000 บาท
  - ลำดับที่ 1 รับ 5,000 ทรูพอยท์
  - ลำดับที่ 2 รับ 3,000 ทรูพอยท์
  - ลำดับที่ 3 รับ 2,000 ทรูพอยท์

  คัดผู้โชคดี 20 ท่านจากลำดับที่กำหนดไว้ ดังนี้
  - ผู้ใช้สิทธิลำดับที่ 599 / 2,099 / 4,099 / 8,099 / 9,099 / 12,099 / 15,099 / 17,099 / 19,099 / 23,099 / 25,099 / 27,099
  30,099 / 32,099 / 34,099 / 38,099 / 40,099 / 42,099 / 45,099 / 48,099

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

  **เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ทาง TrueYou ผู้จัดกิจกรรมช้อปกระดิ่งแตกซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากทั้งลูกค้าผู้โชคดี 20 ท่าน, ลูกค้าทั่วไป รวมถึงทีมงานที่เกี่ยวข้อง อาจเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ทาง TrueYou ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และป้องกันการแพร่ระบาด ห่วงใยถึงความปลอดภัย จึงขอเลื่อนกำหนดวันจัดกิจกรรมดังกล่าวไปในเดือนธันวาคม 2563 โดยสามารถติดตามกำหนดการจัดกิจกรรมใหม่ได้ที่ Facebook Trueyou

  เงื่อนไข
  1. ลุ้นเป็นผู้โชคดี จำนวน 20 ท่าน ช้อปฟรีสูงสุด 10,000.- (ต่อท่าน) รวมมูลค่า 200,000 บาท
  ผู้ใช้สิทธิลำดับที่ 599 / 2,099 / 4,099 / 8,099 / 9,099 / 12,099 / 15,099 / 17,099 / 19,099 / 23,099 / 25,099 / 27,099
  30,099 / 32,099 / 34,099 / 38,099 / 40,099 / 42,099 / 45,099 / 48,099
  2. จำกัดสิทธิ์ลุ้น 10 สิทธิ์ /ท่าน /สัปดาห์
  3. ผู้โชคดีมีเวลาจำกัดในการเลือกช้อปสินค้า 2 นาที
  4. ช้อปได้มูลค่าสูงสุด 10,000 ต่อท่าน จำนวน 10 รายการขึ้นไป ห้ามซ้ำ ภายในเวลา 2 นาที
  5. หากสินค้าไม่ถึง 10 รายการ ลูกค้าจะได้รับรางวัลเพียง 1,000 บาท
  6. หากมูลค่ารวมสินค้าเกิน 10,000 บาท ลูกค้าต้องทำการชำระส่วนเกิน (ห้ามคืนสินค้า)
  7. สงวนสิทธิ์สำหรับการคำนวณราคาสินค้า ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  8. สินค้าแผนกเหล้า, บุหรี่ และสินค้าที่ต้องชั่งน้ำหนัก ไม่มีป้ายราคา ไม่ร่วมรายการ
  9. ผู้โชคดี 1 ท่าน (ชื่อ-นามสกุล) มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุไว้ในระบบการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเท่านั้น โดยที่ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนและใบเสร็จรับสิทธิพิเศษทรูยูและทรูพอยท์มาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล(กรณีผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีเอกสารรับรองมายืนยันในการรับรางวัล)
  10. ผู้ได้รับรางวัลนี้สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  12. ผู้โชคดีกรุณาเตรียมถุงผ้ามาเพื่อบรรจุสินค้าที่ช้อป
  13. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล
  14. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  15. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิอย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อและรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัล เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ในปัจจุบัน และ/หรือในอนาคต โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
  16. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ข้างต้นทุกประการ
  17. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
  18. กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีปัญหาเกี่ยวกับ True ID, Log in, คะแนน สอบถามได้ที่ call center โทร 1242