• รายละเอียดเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ:
  True Signature Iced Coffee
  Iced Latte (L)
  Iced Americano (L)
  Iced Cappuccino (L)
  Iced Nishio Matcha Latte (M)
  Iced Shaken Lemon Tea (L)
  Iced Chocolate (M)
  Americano (L+)
  Fizzy Red Plum Soda (L)
  Strawberry Twist (M)
  Espresso Twist Coffee (M)
  Mocha Twist Coffee (M)
  Caramel Twist Coffee (M)
  Vanilla Twist Coffee (M)
  English Toffee Twist Coffee (M)
  Caramel Twist Cream (M)
  Chocolate Twist Cream (M)
  Vanilla Twist Cream (M)
  Strawberry Twist Cream (M)
  Hojicha Tea Twist Cream (M)

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - หากลูกค้ากดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  - กรณีลูกค้าต้องการเพิ่ม Topping จะคิดค่าใช้จ่ายตามราคามาตรฐาน
  - เครื่องดื่มที่ร่วมรายการ 
  - รหัสสามารถใช้ได้ภายในเดือนที่กดรับสิทธิ์เท่านั้น
  - สามารถใช้ได้ที่ ทรูคอฟฟี่ และ ทรูสเฟียร์ทุกสาขา ทั่วประเทศ
  - ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์โดยการสั่ง Delivery (เฉพาะ กทม. ปริมณฑล และชลบุรี) ผ่านทาง Call Center 1424 และทาง Line@TrueCoffee ได้โดยแจ้ง Code กับเจ้าหน้าที่ Call Center เพื่อตรวจสอบและดำเนินการจัดส่ง (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าขนส่งตามระยะทางขนส่ง)