• ลูกค้าทรู ลด 10% ห้องพัก เมื่อจองผ่านบนเว็บไซต์ของโรงแรม www.worabura.com
  - สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ 032-655333
  - กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน

  เงื่อนไข
  - กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าที่ www.worabura.com โดยระบุรหัสโปรโมชั่นที่ได้จากการกดรับสิทธิ์ ที่ช่อง Promo Code
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
  - สิทธิพิเศษนี้เข้าพักได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดยาว และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน