• วิธีการรับสิทธิ์
  ลูกค้าทรูแสดง Barcode ที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ โดยต้องสแกนบาร์โค้ดจริงจากหน้าจออุปกรณ์การสื่อสารเท่านั้นก่อนรับสิทธิ์ (สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้ง ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่กดรับสิทธิ์)

  เงื่อนไข
  - 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน/ 1 เดือน
  - จำกัด 60,000 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี

  ร่วมรายการทุกสาขา ยกเว้น
  - จังซีลอน 1
  - จังซีลอน 2
  - เทอร์เทิล วิลเลจ
  - โลตัส สมุย
  - เซ็นทรัล สมุย


   โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า