• * ใช้กับบริการ take away ที่หน้าร้านเท่านั้น
  * สำหรับ Itaewon set มีจำนวนจำกัดในแต่ละสาขา

  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - จำกัด 3,000 สิทธิ์ / แคมเปญ
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - ใช้กับบริการ take away เท่านั้น
  - สำหรับ Itaewon set มีจำนวนจำกัดในแต่ละสาขา