•  
  ใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนน รับสิทธิ์อัปปริมาณเน็ตสูงสุดคูณ 2 ระบบเติมเงินและรายเดือน

  ** สามารถเลือกรับได้เพียงสิทธิพิเศษเดียวเท่านั้น จากทั้งหมด 5 สิทธิพิเศษ **
   
  เงื่อนไข
  สำหรับ ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบ รายเดือน :
  1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) และเป็นผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนทรูไอดีด้วยหมายเลยบัตรประชาชนตรงตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2565
  2. การรับสิทธิพิเศษนี้จะเป็นการแลกรับสิทธิ์สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอช ที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าระบบใช้งานแอปพลิเคชั่นทรูไอดีเท่านั้น
  3. ผู้ใช้บริการจะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มโดยคิดจากอายุการใช้งานตั้งแต่เปิดใช้บริการทรูใดๆ (ทรูมูฟ เอช ทรูออนไลน์ และ/หรือทรูวิชั่นส์) ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน และรับสิทธิ์ตามประเภทสมาชิกทรูยูการ์ดปัจุจบัน คูณด้วยจำนวนที่จะได้รับสิทธิพิเศษจาก Deal Of The Month ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
  3.1 ผู้ใช้บริการต้องมีสถานะการใช้บริการปกติ ไม่ถูกระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวร และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
  3.1.1 ผู้ใช้บริการที่สมัครใช้บริการส่งเสริมการขายแบบไม่มีปริมาณเน็ต (3G|4G) ในแพ็กเกจ จะไม่สามารถเข้ารับสิทธิพิเศษนี้ได้
  3.1.2 ผู้ใช้บริการที่สมัครใช้บริการส่งเสริมการขาย Share plan, Multi SIM จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่ม ที่เบอร์หลักเท่านั้น
  3.2 สิทธิพิเศษนี้จะได้รับต่อเมื่อใช้คะแนนทรูพอยท์ 1 คะแนนแลกรับสิทธิ์สำเร็จ และจะเริ่มใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) แจ้งยืนยันการใช้บริการสำเร็จเรียบร้อยและสามารถใช้สิทธิพิเศษได้นาน 30 วัน
  3.3 ปริมาณเน็ตเพิ่ม จะได้รับตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  3.3.1 ปริมาณเน็ตตามโปรโมชั่นหลัก คูณจำนวนตัวคูณ ที่จะได้รับจากสิทธิพิเศษ Deal Of The Month ดังนี้
  3.3.1.1 หากผู้ใช้บริการได้รับ เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.1 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ในข้อ 3 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 10% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
  3.3.1.2 หากผู้ใช้บริการได้รับเพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.2 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 3 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 20% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
  3.3.1.3 หากผู้ใช้บริการได้รับเพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.3 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 3 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 30% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
  3.3.1.4 หากผู้ใช้บริการได้รับเพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.4 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 3 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 40% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
  3.3.1.5 หากผู้ใช้บริการได้รับเพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคุณ 1.5 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 3 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 50% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
  3.3.1.6 หากผู้ใช้บริการได้รับเพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.6 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 3 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 60% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
  3.3.1.7 หากผู้ใช้บริการได้รับ เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.7 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 3 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 70% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
  3.3.1.8 หากผู้ใช้บริการได้รับ เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 2.0 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 3 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 100% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
  3.3.2 ปริมาณเน็ตจากการสมัครใช้บริการเสริมเน็ตทั้งแบบรายครั้ง หรือแบบต่ออายุอัตโนมัติที่ใช้บริการ โดยจะได้รับจากสิทธิพิเศษโดยใช้คะแนนทรูพอยท์ 1 คะแนนแลกรับสิทธิ์สำเร็จ ณ วันที่รับสิทธิ์ หรือมีการสมัครซื้อบริการเสริมเพิ่มหลังจากวันที่รับสิทธิ์ ซึ่งจะได้รับตัวคูณเปอร์เซ็นต์เพิ่มโดยอัตโนมัติ และใช้บริการได้ตามอายุการใช้งานของบริการเสริมเน็ต หรืออายุการรับสิทธิ์ 30 วัน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะหมดก่อน
  3.4 ผู้ใช้บริการต้องกดรับสิทธิ์ที่แอปพลิเคชั่นทรูไอดีเท่านั้น
  3.5 จำนวนตัวคูณของปริมาณเน็ตที่ได้เพิ่ม จะถูกปรับตามสถานะลูกค้าทรูยู ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจำนวนการคูณของตนเอง ได้ที่แอปทรูไอดี
  3.6 จำกัดสิทธิ 1 เบอร์ สามารถแลกสิทธิพิเศษได้ 1 ครั้ง โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกเดือนตามรอบปฏิทิน และสิทธิ์นั้นจะมีอายุ 30 วันนับจากวันที่กด
  3.7 กรณีที่ระยะเวลารับสิทธิ์ 30 วันยังไม่หมดอายุ หรือกดรับสิทธิ์ก่อนวันรับสิทธิ์เดิมหมดอายุ ผู้ใช้บริการสามารถรับสิทธิ์ได้ตามเงื่อนไข โดยระยะเวลาใช้สิทธิ์ 30 วันจะนับตั้งแต่กดรับสิทธิ์สำเร็จครั้งล่าสุด
  3.8 สามารถตรวจสอบปริมาณเน็ตและวันหมดอายุการใช้งานได้ที่ข้อความ (SMS) หลังจากการกดรับสิทธิ์สำเร็จ
  4. การรับสิทธิ์ผ่านแอปทรูยู/ทรูไอดี หรือเว็ปไซต์ ลูกค้าต้องล็อคอินด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอช ที่ต้องการรับสิทธิ์
  5. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

  สำหรับ ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบ เติมเงิน :
  1. สำหรับผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2565
  2. ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้สมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช โดยจะได้รับสิทธิ Deal Of The Month ต่อเมื่อสมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริมเน็ต ทุกรายการขายที่กำหนด ยกเว้น ผู้ที่สมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริมเน็ต แบบไม่อั้น ไม่ลดสปีด ผู้ใช้บริการจะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มโดยคิดจากอายุการใช้งานตั้งแต่เปิดใช้บริการทรูใดๆ (ทรูมูฟ เอช ทรูออนไลน์ และ/หรือทรูวิชั่นส์) ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน และและรับสิทธิตามประเภทสมาชิกทรูยูการ์ดปัจุจบัน คูณด้วยจำนวนเท่าที่จะได้รับสิทธิพิเศษ Deal Of The Month ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดดังต่อไปนี้
  2.1 ผู้ใช้บริการต้องใช้แพ็กเกจเสริมเน็ตแบบตามปริมาณการใช้งาน
  2.2 ผู้ใช้บริการที่ใช้แพ็กเกจเสริมแรงต่อเนื่องเมื่อใช้เน็ตตามปริมาณที่กำหนด และจะถูกลดความเร็วลงตามเงื่อนไขของแพ็กเกจ
  3. สิทธิพิเศษนี้จะได้รับต่อเมื่อใช้คะแนนทรูพอยท์ 1 คะแนนแลกรับสิทธิ์สำเร็จ และจะเริ่มใช้สิทธิพิเศษนี้ได้หลังจากได้รับข้อความ (SMS) แจ้งยืนยันการใช้บริการสำเร็จเรียบร้อยและสามารถใช้สิทธิพิเศษได้นาน 30 วัน
  4. สิทธิพิเศษ Deal Of The Month ที่จะได้รับต่อเมื่อผู้ใช้บริการทำการซือแพ็กเกจเสริมตามที่กำหนดและทำการกดรับสิทธิ์สำเร็จ โดยได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มตามสถานะลูกค้าทรูยู ดังนี้
  4.1 หากผู้ใช้บริการได้รับ เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.1 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 2 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 10% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
  4.2 หากผู้ใช้บริการได้รับ เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.2 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 2 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 20% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
  4.3 หากผู้ใช้บริการได้รับ เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.3 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 2 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 30% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
  4.4 หากผู้ใช้บริการได้รับ เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.4 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 2 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 40% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
  4.5 หากผู้ใช้บริการได้รับ เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.5 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 2 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 50% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
  4.6 หากผู้ใช้บริการได้รับ เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.6 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 2 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 60% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
  4.7 หากผู้ใช้บริการได้รับ เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 1.7 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 2 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 70% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
  4.8 หากผู้ใช้บริการได้รับ เพิ่มปริมาณเน็ตจำนวนคูณ 2.0 และสมัครใช้บริการแพ็กเกจตามที่ระบุในข้อ 2 จะได้รับปริมาณเน็ตเพิ่มเป็นจำนวน 100% ของปริมาณในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ
  5. การรับสิทธิ์ผ่านแอปทรูยู/ทรูไอดี หรือเว็ปไซต์ ลูกค้าต้องล็อคอินด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอช ที่ต้องการรับสิทธิ์
  6. ปริมาณเน็ตที่ได้รับเพิ่มจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งานแพ็กเกจตามแพ็กเกจเสริมที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ
  7. จำกัดสิทธิ 1 เบอร์ สามารถแลกสิทธิพิเศษได้ 1 ครั้ง โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกเดือนตามรอบปฏิทิน และสิทธิ์นั้นจะมีอายุ 30 วันนับจากวันที่กด
  8. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  9. สิทธิใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วยหากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  10. บริษัทฯมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทเว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
  11. แพ็กเกจนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลก่อนใช้บริการแพ็กเกจเสริมได้ที่ www.truemoveh.comและสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 4G/3G ที่ http://www3.truecorp.co.th/phonefirstหรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1242