• ประหยัด ฿80

  ที่ TraveliGo

  ที่ TraveliGo.com

  ระยะเวลาจอง: วันนี้ – 31 มี.ค. 2564
  ระยะเวลาเดินทาง: ไม่จำกัดช่วงเวลาเดินทาง

  เงื่อนไข
  - จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - จำนวน 3,000 ตลอดแคมเปญ
  - รับส่วนลด 8% สำหรับลูกค้าทรูเมื่อทำการจองรถเช่าภายในประเทศ แล้วชำระเงินผ่านเว็บไซต์ th.TraveliGo.com/promotion/trueyou-privilege โดยการชำระเงินเป็นสกุลเงินบาทระหว่างวันนี้ – 31 มีนาคม 2564 โดยส่วนลดที่ได้รับจะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่รหัสส่วนลด (Promotion Code) ที่ถูกต้องแล้ว
  - ยอดการจองขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อ 1 รายการจอง
  - ส่วนลดนี้ใช้สำหรับการชำระค่าบริการผ่านทางออนไลน์เท่านั้น
  - กรุณาทำการจองล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนรถที่ว่างในขณะนั้น และเป็นไปตามกำหนดและเงื่อนไขตามเว็บไซต์ th.TraveliGo.com/promotion/trueyou-privilege
  - รหัสส่วนลดมีจำนวนจำกัด สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อเดือน ในระยะเวลาที่กำหนด
  - สิทธิ์ส่วนลดไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือเเลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  - รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
  - การจองตั๋วเครื่องบินเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้
  - True ไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อ TraveliGo โดยตรง
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของ TraveliGo และ True เป็นที่สิ้นสุด