• เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / แก้ว / เดือน / ใบเสร็จ
  - จำกัด 50,000 สิทธิ์ / สัปดาห์
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อพนักงานก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น
  - งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใดๆ
  - รหัสจะหมดอายุภายใน 1 เดือนนับจากวันที่กดรับสิทธิ์
  - ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนให้ทุกกรณี
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ "Café Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท"
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งกำหนดวันเติมสิทธิ์ในแต่ละสัปดาห์ 
  - รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.trueyou.co.th หรือติดต่อ True Call Center โทร. 1242