• ที่ Agoda

  เงื่อนไข

  - ลูกค้าที่เป็นสมาชิก TruePoint จะได้สิทธิ์การรับคะแนนเมื่อจองโรงแรมที่พักผ่านทางเว็บไซต์ www.agoda.com/truepoint
  - สมาชิก TruePoint จะต้องกรอกรหัสที่ได้จากการกดรับสิทธิ์ ในขั้นตอนการจอง ให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนนหลังการเข้าพัก และทางอโกด้าถือว่าท่านยินยอมให้อโกด้าส่งข้อมูล เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนสะสม TruePoint
  - จำกัดคะแนนสูงสุดไม่เกิน 3,000 คะแนนต่อคน
  - จำกัด 1 คน /1 สิทธิ์ /เดือน
  - สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับ Point ถ้าท่านยังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่ www.trueid.net/member
  - รายการส่งเสริมการขายนี้ เข้าร่วมเมื่อสำรองห้องพักและชำระเงินผ่านเว็ปไซต์ www.agoda.com/truepoint เท่านั้น (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น)
  - รับคะแนนสะสม TruePoint 300 คะแนน ทุกๆ การใช้จ่าย 2,000 บาท เมื่อจองห้องพักระหว่าง 1 พ.ย.63 – 31 ม.ค. 64 และเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63 – 31 มี.ค. 64
  - การให้คะแนนจะให้ตามเลขบัตรประชาชนที่กดรับสิทธิ์จาก True ID เท่านั้น
  - ท่านจะไม่ได้รับคะแนนสะสมหากท่านยกเลิกการจอง ไม่ว่าเงื่อนไขการยกเลิกการจองจะระบุไว้เช่นไร
  - ท่านไม่สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้
  - รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมถึงโรงแรมประเภทที่ชำระค่าที่พักในภายหลัง ได้แก่การชำระเมื่อถึงที่โรงแรมหรือเมื่อ check-out ออกจากโรงแรม (post-pay)
  - ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในลอยัลตี้ โปรแกรมของบริษัทที่เป็นบุคคลที่สามของอโกด้า
  - สมาชิกต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของอโกด้าและ ทรู ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม TruePoint โปรแกรม
  - กรณีมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินใจของอโกด้าถือเป็นที่สิ้นสุด
  - โปรแกรมนี้เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อเสนอหรือข้อตกลงระหว่าง ทรู ดิจิตอล จำกัด กับสมาชิก ซึ่งข้อเสนอและข้อตกลงเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ทรู ดิจิตอล จำกัด
  - ระบบจะใส่คะแนน TruePoint ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 90 วันหลังจากวันที่ท่านลูกค้าเช็คเอาท์จากที่พักแล้ว
  - คะแนน TruePoint ที่จะได้รับจะคำนวณจากราคาสำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  - โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของอโกด้า และ TruePoint