• ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 1 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564
  ประกาศผลผู้โชคดี : 10 มิถุนายน 2564


  ของรางวัล : เซ็ตโปสเตอร์ 'WayV Summer Vacation Kit' [Limited Edition - Thailand] จำนวน 20 รางวัล
  ลำดับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 999, 2999, 4999, 6999, 8999, 10999, 12999, 14999, 16999, 18999, 20999, 22999, 24999, 26999, 28999, 30999, 32999, 34999, 36999, 38999


  วิธีการร่วมสนุก
  1. กดแลกทรูพอยท์ 9 คะแนน ผ่านแอปและเว็บทรูไอดี เพื่อร่วมสนุกกิจกรรม
  2. ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อวัน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  3. คัดเลือกผู้โชคดีจากลำดับการกดร่วมสนุกกิจกรรม
  4. เปิดให้ร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564
  5. ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ Facebook TrueID

   

  เงื่อนไขกิจกรรม
  1. กิจกรรม SM True x True Point (“กิจกรรม”) นี้ จัดขึ้นโดย บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนทรูไอดีถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (“ผู้ร่วมกิจกรรม”) ซึ่งสามารถเล่นกิจกรรมบนแอปพลิเคชั่นทรูไอดีและเว็บไซต์ทรูไอดีได้ โดยใช้ Username และ Password ที่ใช้ในการลงทะเบียนกับทรูไอดี และมีคะแนนสะสมทรูพอยท์จึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 หรืออาจเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 บัญชีทรูไอดี ใช้ทรูพอยท์ 9 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดีและเว็บไซต์ทรูไอดี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยจะสามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 23:59 น.
  3. ทุกการแลกรับสิทธิ์จะถูกบันทึก และนำไปรวมกับสิทธิพิเศษที่ 2 โดยจัดเรียงตามลำดับเวลาที่กดแลกทรูพอยท์เพื่อคัดเลือกผู้โชคดี และประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ Facebook TrueID
  4. การคัดเลือกผู้โชคดี เป็นการคัดเลือกตามลำดับการกดแลกสิทธิ์ร่วมกิจกรรม โดยจำกัด 1 รางวัลต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลากิจกรรม และมีเงื่อนไขการรับของรางวัลดังต่อไปนี้
  4.1.1 เซ็ตโปสเตอร์ 'WayV Summer Vacation Kit' [Limited Edition - Thailand] จำนวน 20 รางวัลลำดับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 999, 2999, 4999, 6999, 8999, 10999, 12999, 14999, 16999, 18999, 20999, 22999, 24999, 26999, 28999, 30999, 32999, 34999, 36999, 38999
  4.1.2 หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางโทรศัพท์ เพื่อทำการยืนยันบัญชีทรูไอดี จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียด
  4.1.3 ผู้ได้รับรางวัลต้องเตรียมเอกสารรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน โดยขอให้ส่งสำเนาเอกสาร มาที่ email: trueyouprivilege@truedigital.com 
  4.1.4 หลังจากผู้โชคดียืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลผ่านทางอีเมล
  5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำตามเงื่อนไข และกติกาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ศึกษาและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
  6. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ ภาพ และข้อมูลอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  10. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  11. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ