• @เอฟดับบลิวดี

   

  ลูกค้าทรู รับทรูพอยท์ 100 คะแนน พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 13 มูลค่า 29,900 บาท จำนวน 1 รางวัล เพียงร่วมสนุกเช็กคะแนนความพร้อมของชีวิตกับ FWD Protection Score
   
   
  เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ
  1. สงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนทรูพอยท์ สำหรับลูกค้าทรูที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 21 มิ.ย. 65- 15 ก.ค. 65
  3. บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนของรางวัล โดยจะจัดส่งของรางวัล (คะแนนทรูพอยท์) ภายใน 60 วัน หลังลูกค้าทรูร่วมสนุกเช็กคะแนนความพร้อมของชีวิต และลงทะเบียนกับ FWD Protection Score (ตัวอย่าง หากลูกค้าร่วมกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2565 ลูกค้าจะได้รับของรางวัลในเดือนสิงหาคม 2565)
  4. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทรูที่ร่วมสนุกเช็กคะแนนความพร้อมของชีวิตกับ FWD Protection Score และลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์ทรูเท่านั้น ผ่านทางเว็บไซต์ https://fwdth.co/PTSTrue
  5. ทรูขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการร่วมกิจกรรม วิธีการร่วมกิจกรรม รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของทรู ถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
  7. คะแนนทรูพอยท์ภายใต้กิจกรรมนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
  8. ทรูขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล (คะแนนทรูพอยท์) 1 คน/เบอร์โทรศัพท์/รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น
  9. ลูกค้าทรูจะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล มือถือ iPhone 13 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 29,900 บาท จากบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 370/2565 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
  10. โดยเอฟดับบลิวดี จะจับรางวัลในวันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 2565 และประกาศผลผู้โชคดีวันที่ศุกร์ 29 ก.ค. 2565 ที่ Facebook : FWD Thailand เวลา 18.00 น.
  11. ผู้รับรางวัล มือถือ iPhone 13 จำนวน จะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ภายใน 31 ส.ค. 2565
  12. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  13. ทรูขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า