• ประหยัด ฿30.00

  ที่ แม็คโคร

  ลูกค้าทรูใช้ทรูพอยท์ 150 คะแนน แลกส่วนลด 30.- เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาท ที่แม็คโคร

  สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
   
  เงื่อนไข
  . ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์ TrueID Application เพื่อรับรหัสส่วนลด
  2. ลูกค้านำรหัส / คูปองส่วนลดที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์พร้อมบัตรสมาชิกแม็คโคร แสดงที่จุดแคชเชียร์ก่อนชำระเงินทุกครั้ง โดยชำระค่าสินค้า หลังหักส่วนลดจากคูปองส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
  **กรณีลูกค้ายังไม่เป็นสมาชิก ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกแม็คโครก่อนเพื่อรับสิทธิ์ โดยสมัครสมาชิกได้ที่ แอปพลิเคชัน Makro PRO และจุดบริการลูกค้าแม็คโครทุกสาขา สมัครฟรี! พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย**
  3. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดตามที่ระบุไว้บนคูปองเท่านั้น
  4. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  6. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567
  **ระยะเวลาการใช้คูปอง : คูปองมีอายุการใช้งานภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป นับจากวันที่กดรับคูปองผ่านระบบ**
  7. สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
  8. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/หมายเลขสมาชิก/เดือน/ใบเสร็จ (ไม่สามารถแบ่งใช้หรือนำมาใช้ซ้ำได้อีก)
  9. สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้ที่แม็คโคร ทุกสาขา สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด (ยกเว้นสินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นมผงเด็กแรกเกิด นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ การซื้อสินค้าแบบเหมา หรือ Credit Sales และบัตรกำนัล)
  10. คูปองใช้ได้ในระยะเวลาที่กำหนดบนคูปองเท่านั้น หากเกินกำหนด (คูปองหมดอายุแล้ว) จะไม่สามารถขอคืนทรูพอยท์หรือเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี
  11. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
  12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีเกิดความผิดพลาดจากระบบทางเทคนิค สินค้าขาด หรือสินค้าหมดก่อนกำหนด
  13. หากลูกค้ากดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทรูพอยท์ทุกกรณี
  14. คูปองส่วนลดไม่สามารถแลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้
  15. กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้และกรณีลูกค้าขอคืนเงิน (Refund) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลดในทุกกรณี
  16. ในกรณีเกิดความผิดพลาดจากระบบทางเทคนิค สินค้าขาดหรือสินค้าหมดก่อนกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  17. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย และความเสียหายของคูปองส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  18. กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลดในทุกกรณี
  19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคูปองชำรุด ทำซ้ำ หรือไม่สมบูรณ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (เงื่่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
  20. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการแผนการใด ๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้น ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ส่วนลดจากการจับภาพหน้าจอ หรือรูปภาพที่คัดลอกจากส่วนลดจริงที่ปรากฏใน Application ทุกกรณี
  22. การยืนยันการใช้สิทธิ์คูปองส่วนลดสำหรับลูกค้าสมาชิกและยังไม่ได้เป็นสมาชิก เป็นการตอบรับให้บริษัทฯ ติดต่อท่านเพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ในเรื่องของสินค้าและบริการ
  23. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ