•  

  เงื่อนไข

  1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าทรู มูฟ เอช (แบบรายเดือน) ที่ถือบัตรทรูแบล็คและทรูเรดเท่านั้น
  2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แบบรายเดือน ที่เปิดใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศของบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทียูซี”)
  3. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าบริการทรูมูฟเอชโรมมิ่ง 5% เป็นระยะเวลา 12 รอบบิลต่อเนื่องกัน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่รอบบิลที่กดรับสิทธิ์
  4. ส่วนลดค่าบริการ 5% นี้จะถูกนำไปเป็นส่วนลดค่าใช้บริการโรมมิ่งโดยอัตโนมัติ และหักออกจากค่าใช้บริการในแต่ละรอบบิลที่มีการใช้งานโรมมิ่ง
  5. ส่วนลดค่าบริการ 5% นี้เริ่มมีผลตั้งแต่รอบบิลที่ผู้ใช้บริการกดรับสิทธิ์ หากมีการใช้งานโรมมิ่งหรือซื้อแพ็คเกจก่อนรอบบิลที่กดรับสิทธิ์ จะไม่ได้รับส่วนลด
  6. ผู้ใช้บริการสามารถรับสิทธิ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยจำกัด 1 สิทธิ์/ 1 หมายเลขโทรศัพท์
  7. ผู้รับสิทธิพิเศษนี้จะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือบัตรทรูแบล็คและทรูเรดเท่านั้น
  8. ผู้ใช้บริการสามารถรับสิทธิพิเศษส่วนลด 5% ได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
  9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆได้