• ประหยัดเริ่มต้น ฿190.00

  ที่ ทรู ลีสซิ่ง_รถเช่าขับเอง

   

  ลูกค้าทรูแบล็คใช้ 0 ทรูพอยท์ รับส่วนลด 15% จากราคาปกติ สำหรับรถเช่าขับเอง

  รถเช่าขับเอง จาก ทรู ลีสซิ่ง
  ราคาเดียวไม่บวกเพิ่ม
  / ฟรี Car Wi-Fi
  / ฟรี ประกันภัยชั้น 1 ที่ครอบคลุมทุกอย่าง
  / ไม่บวกเพิ่มวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดยาว
  / คืนรถ ช้าได้ถึง 5 ชั่วโมง

  รถเช่าขับเอง จาก ทรู ลีสซิ่ง
  พร้อมให้บริการแล้วที่ สาขากรุงเทพฯ สาขาสนามบินเชียงราย สาขาเชียงใหม่ สาขาภูเก็ต สาขาพัทยา และสาขาสมุทรปราการ โดยมีรถยนต์หลากหลายแบรนด์ และรุ่นรถ ไว้รองรับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Toyota Vios, Toyota Altis, Toyota Camry, Toyota Fortuner, MG 3, MG 5 และ MG ZS เป็นต้น

  ช่องทางการสำรองบริการ
  1. ผ่านทาง True Leasing Call Center 1279 โดยแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่
  2. ที่เคาเตอร์สาขากรุงเทพฯ สาขาสนามบินเชียงราย สาขาเชียงใหม่ สาขาภูเก็ต สาขาพัทยา และสาขาสมุทรปราการ
  โดยแสดงรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่
  3. www.trueleasing.co.th โดยกรอกรหัสที่ได้จาการกดรับสิทธิ์ ที่ช่อง Promotion Code เพื่อรับสิทธิพิเศษ
   
   
   
   
   
   
   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้าสำรองบริการผ่าน True Leasing Call Center 1279 หรือที่เคาเตอร์ โดยแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่
  หรือกรอกรหัส ที่ช่อง Promotion Code เมื่อสำรองผ่าน www.trueleasing.co.th เพื่อรับสิทธิพิเศษ
  2. 1 รหัสส่วนลด / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน
  3. มีการบล๊อควงเงิน 5,000 บาทด้วยบัตรเครดิตในวันรับรถ
  4. ลูกค้าทรูสามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2567
  5. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
  6. มีประกันภัยชั้น 1 ทุกที่นั่ง
  7. คนขับรถจะต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป และใบขับขี่มีอายุอย่างน้อย 1 ปี
  8. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนเพื่อยืนยันการจอง
  9. หากผู้เช่าประสงค์จะทำการยกเลิกการเช่ารถ สามารถดำเนินการได้ฟรีภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากยืนยันการจอง หากยกเลิกหลังจากนั้น จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ และไม่สามารถทำการยกเลิกหลังจากวันและเวลาที่ทำการจอง
  10. ยกเว้นลูกค้าต้องการจองรถอย่างเร่งด่วนและรถพร้อมที่จะให้บริการ ลูกค้าจะต้องยืนยันการจองโดยชำระค่าเดินทางเต็มจำนวนให้เสร็จสิ้นก่อนออกเดินทาง อย่างน้อย 3 ชั่วโมง (เฉพาะในช่วงเวลาทำการของสาขาเท่านั้น) ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบริษัทพิจารณาและเห็นสมควร แต่ถ้าลูกค้ายกเลิกการจองจะมีค่าธรรมเนียม 50% ของราคาแพ็คเกจตามที่จอง
  11. หากผู้เช่าต้องการขยายการเช่าที่เกินวันและเวลาสิ้นสุด ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  12. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามลำดับการจอง
  13. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  14. ในกรณีที่เช่ารถเกินจำนวนชั่วโมงตามข้อตกลง หรือเปลี่ยนสถานที่รับส่งรถ หรือเปลี่ยนแปลงสาขาที่ใช้บริการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่บริษัทกำหนด
  15. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถให้บุคคลอื่นมารับบริการแทนได้ โดยต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเขียนมอบสิทธิ และลายเซ็นของเจ้าของบัตรมาแสดง
  16. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนTruePoint ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแลกรับสิทธิ์สำเร็จเรียบร้อยแล้ว
  17. ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  18. ไม่สามารถออกใบเสร็จในนามของนิติบุคคลได้

 • ประหยัดเริ่มต้น ฿125.00

  ที่ ทรู ลีสซิ่ง_รถเช่าขับเอง

   

  ลูกค้าทรูเรดใช้ 0 ทรูพอยท์ รับส่วนลด 10% จากราคาปกติ สำหรับรถเช่าขับเอง

  รถเช่าขับเอง จาก ทรู ลีสซิ่ง
  ราคาเดียวไม่บวกเพิ่ม
  / ฟรี Car Wi-Fi
  / ฟรี ประกันภัยชั้น 1 ที่ครอบคลุมทุกอย่าง
  / ไม่บวกเพิ่มวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดยาว
  / คืนรถ ช้าได้ถึง 5 ชั่วโมง

  รถเช่าขับเอง จาก ทรู ลีสซิ่ง
  พร้อมให้บริการแล้วที่ สาขากรุงเทพฯ สาขาสนามบินเชียงราย สาขาเชียงใหม่ สาขาภูเก็ต สาขาพัทยา และสาขาสมุทรปราการ โดยมีรถยนต์หลากหลายแบรนด์ และรุ่นรถ ไว้รองรับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Toyota Vios, Toyota Altis, Toyota Camry, Toyota Fortuner, MG 3, MG 5 และ MG ZS เป็นต้น

  ช่องทางการสำรองบริการ
  1. ผ่านทาง True Leasing Call Center 1279 โดยแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่
  2. ที่เคาเตอร์สาขากรุงเทพฯ สาขาสนามบินเชียงราย สาขาเชียงใหม่ สาขาภูเก็ต สาขาพัทยา และสาขาสมุทรปราการ
  โดยแสดงรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่
  3. www.trueleasing.co.th โดยกรอกรหัสที่ได้จาการกดรับสิทธิ์ ที่ช่อง Promotion Code เพื่อรับสิทธิพิเศษ
   
   
   
   
   
   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้าสำรองบริการผ่าน True Leasing Call Center 1279 หรือที่เคาเตอร์ โดยแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่
  หรือกรอกรหัส ที่ช่อง Promotion Code เมื่อสำรองผ่าน www.trueleasing.co.th เพื่อรับสิทธิพิเศษ
  2. 1 รหัสส่วนลด / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน
  3. มีการบล๊อควงเงิน 5,000 บาทด้วยบัตรเครดิตในวันรับรถ
  4. ลูกค้าทรูสามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2567
  5. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
  6. มีประกันภัยชั้น 1 ทุกที่นั่ง
  7. คนขับรถจะต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป และใบขับขี่มีอายุอย่างน้อย 1 ปี
  8. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนเพื่อยืนยันการจอง
  9. หากผู้เช่าประสงค์จะทำการยกเลิกการเช่ารถ สามารถดำเนินการได้ฟรีภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากยืนยันการจอง หากยกเลิกหลังจากนั้น จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ และไม่สามารถทำการยกเลิกหลังจากวันและเวลาที่ทำการจอง
  10. ยกเว้นลูกค้าต้องการจองรถอย่างเร่งด่วนและรถพร้อมที่จะให้บริการ ลูกค้าจะต้องยืนยันการจองโดยชำระค่าเดินทางเต็มจำนวนให้เสร็จสิ้นก่อนออกเดินทาง อย่างน้อย 3 ชั่วโมง (เฉพาะในช่วงเวลาทำการของสาขาเท่านั้น) ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบริษัทพิจารณาและเห็นสมควร แต่ถ้าลูกค้ายกเลิกการจองจะมีค่าธรรมเนียม 50% ของราคาแพ็คเกจตามที่จอง
  11. หากผู้เช่าต้องการขยายการเช่าที่เกินวันและเวลาสิ้นสุด ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  12. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามลำดับการจอง
  13. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  14. ในกรณีที่เช่ารถเกินจำนวนชั่วโมงตามข้อตกลง หรือเปลี่ยนสถานที่รับส่งรถ หรือเปลี่ยนแปลงสาขาที่ใช้บริการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่บริษัทกำหนด
  15. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถให้บุคคลอื่นมารับบริการแทนได้ โดยต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเขียนมอบสิทธิ และลายเซ็นของเจ้าของบัตรมาแสดง
  16. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนTruePoint ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแลกรับสิทธิ์สำเร็จเรียบร้อยแล้ว
  17. ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  18. ไม่สามารถออกใบเสร็จในนามของนิติบุคคลได้

 • ประหยัด ฿62.00

  ที่ ทรู ลีสซิ่ง_รถเช่าขับเอง

   

  ลูกค้าทรูใช้ทรูพอยท์ 0 คะแนน แลกรับส่วนลด 5% จากราคาปกติ สำหรับรถเช่าขับเอง

  รถเช่าขับเอง จาก ทรู ลีสซิ่ง
  ราคาเดียวไม่บวกเพิ่ม
  / ฟรี Car Wi-Fi
  / ฟรี ประกันภัยชั้น 1 ที่ครอบคลุมทุกอย่าง
  / ไม่บวกเพิ่มวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดยาว
  / คืนรถ ช้าได้ถึง 5 ชั่วโมง

  รถเช่าขับเอง จาก ทรู ลีสซิ่ง
  พร้อมให้บริการแล้วที่ สาขากรุงเทพฯ สาขาสนามบินเชียงราย สาขาเชียงใหม่ สาขาภูเก็ต สาขาพัทยา และสาขาสมุทรปราการ โดยมีรถยนต์หลากหลายแบรนด์ และรุ่นรถ ไว้รองรับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Toyota Vios, Toyota Altis, Toyota Camry, Toyota Fortuner, MG 3, MG 5 และ MG ZS เป็นต้น

  ช่องทางการสำรองบริการ
  1. ผ่านทาง True Leasing Call Center 1279 โดยแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่
  2. ที่เคาเตอร์สาขากรุงเทพฯ สาขาสนามบินเชียงราย สาขาเชียงใหม่ สาขาภูเก็ต สาขาพัทยา และสาขาสมุทรปราการ
  โดยแสดงรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่
  3. www.trueleasing.co.th โดยกรอกรหัสที่ได้จาการกดรับสิทธิ์ ที่ช่อง Promotion Code เพื่อรับสิทธิพิเศษ
   
   
   
   
   
   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้าสำรองบริการผ่าน True Leasing Call Center 1279 หรือที่เคาเตอร์ โดยแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่
  หรือกรอกรหัส ที่ช่อง Promotion Code เมื่อสำรองผ่าน www.trueleasing.co.th เพื่อรับสิทธิพิเศษ
  2. 1 รหัสส่วนลด / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน
  3. มีการบล๊อควงเงิน 5,000 บาทด้วยบัตรเครดิตในวันรับรถ
  4. ลูกค้าทรูสามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2567
  5. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
  6. มีประกันภัยชั้น 1 ทุกที่นั่ง
  7. คนขับรถจะต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป และใบขับขี่มีอายุอย่างน้อย 1 ปี
  8. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนเพื่อยืนยันการจอง
  9. หากผู้เช่าประสงค์จะทำการยกเลิกการเช่ารถ สามารถดำเนินการได้ฟรีภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากยืนยันการจอง หากยกเลิกหลังจากนั้น จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ และไม่สามารถทำการยกเลิกหลังจากวันและเวลาที่ทำการจอง
  10. ยกเว้นลูกค้าต้องการจองรถอย่างเร่งด่วนและรถพร้อมที่จะให้บริการ ลูกค้าจะต้องยืนยันการจองโดยชำระค่าเดินทางเต็มจำนวนให้เสร็จสิ้นก่อนออกเดินทาง อย่างน้อย 3 ชั่วโมง (เฉพาะในช่วงเวลาทำการของสาขาเท่านั้น) ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบริษัทพิจารณาและเห็นสมควร แต่ถ้าลูกค้ายกเลิกการจองจะมีค่าธรรมเนียม 50% ของราคาแพ็คเกจตามที่จอง
  11. หากผู้เช่าต้องการขยายการเช่าที่เกินวันและเวลาสิ้นสุด ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  12. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามลำดับการจอง
  13. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  14. ในกรณีที่เช่ารถเกินจำนวนชั่วโมงตามข้อตกลง หรือเปลี่ยนสถานที่รับส่งรถ หรือเปลี่ยนแปลงสาขาที่ใช้บริการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่บริษัทกำหนด
  15. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถให้บุคคลอื่นมารับบริการแทนได้ โดยต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเขียนมอบสิทธิ และลายเซ็นของเจ้าของบัตรมาแสดง
  16. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนTruePoint ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแลกรับสิทธิ์สำเร็จเรียบร้อยแล้ว
  17. ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  18. ไม่สามารถออกใบเสร็จในนามของนิติบุคคลได้