•  

  ใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนน แลกรับเครื่องดื่มม็อกเทล เมื่อทานอาหารครบ 1,000 บาท ขึ้นไป ที่ห้องอาหารสกาลินี และ มอนโด

  เงื่อนไข

  1. สามารถใช้สิทธิ์ภายในเดือนที่กดรับรหัสแล้วเท่านั้น ไม่สามารถใช้ข้ามเดือนได้
  2. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  6. สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566
  7. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้สิทธิ์ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำรายการ