• ร่วมสนุกกิจกรรม Special Gifts ดื่มทรูคอฟฟี่ฟรีถึงสิ้นปี 2563
  ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 5 มิ.ย. 2563 - 15 ก.ค. 2563

  ของรางวัล
  รางวัลใหญ่ "ดื่มฟรีทั้งปี" : โค้ดคูปองแลกรับเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ Size S เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการ สำหรับดื่มฟรีถึงสิ้นปี 2563 (จำนวนรวม 153 แก้ว/คน/รางวัล) จำนวนรวม 41 รางวัล
  รางวัลที่ 2 "ดื่มฟรีทุกวัน" : โค้ดคูปองแลกรับเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ Size S เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการ (จำนวน 1 แก้ว/คน/รางวัล) วันละ 100 รางวัล รวมทั้งสิ้น 4,100 รางวัล

  วิธีการร่วมสนุกกิจกรรม
  1. ลูกค้ากดรับสิทธิ์ ผ่าน App TrueYou เพื่อร่วมสนุกกิจกรรม
  2. ลูกค้า 1 ท่านต่อหมายเลขบัตรประชาชน สามารถร่วมสนุกได้ 1 ครั้งต่อวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม
  3. คัดเลือกผู้โชคดีจากลำดับการกดร่วมสนุกกิจกรรม
  โดยผู้ที่กดเข้ามาเป็นอันดับที่ 999 ในแต่ละวันเป็นผู้ได้รับรางวัลใหญ่ (โค้ดคูปองแลกรับเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ สำหรับดื่มฟรีถึงสิ้นปี 2563 - รวม 153 แก้ว/คน/รางวัล)
  และผู้ที่กดเข้ามาในอันดับที่ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโค้ดคูปองแลกรับเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ (จำนวน 1 แก้ว/คน/รางวัล)
  14 100 144 208 302 329 369 380 395 409 515 522 537 552 650 614 713 793 816 849
  869 898 948 1005 1134 1196 1250 1260 1304 1333 1380 1382 1474 1493 1502 1508 1521 1545 1643 1696
  1838 1895 1948 1960 1999 2007 2058 2069 2113 2133 2183 2271 2347 2482 2559 2623 2667 2680 2712 2754
  2765 2797 2871 2884 2931 3121 3140 3234 3270 3365 3388 3419 3425 3454 3479 3663 3707 3755 3820 3946
  3990 4041 4154 4306 4347 4428 4550 4564 4574 4605 4674 4676 4694 4716 4741 4758 4772 4857 4875 4891
  4. เปิดให้ร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2563 - 15 กรกฎาคม 2563
  5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกสัปดาห์ ที่ Facebook TrueYou (หน้าโน้ต)
  - 8 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีของวันที่ 5 มิ.ย. 63 -7 มิ.ย. 63
  - 15 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีของวันที่ 8 มิ.ย. 63 -14 มิ.ย. 63
  - 22 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีของวันที่ 15 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
  - 29 มิ.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีของวันที่ 22 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
  - 6 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีของวันที่ 29 มิ.ย. 63 - 5 ก.ค. 63
  - 16 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีของวันที่ 5 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63
  6. จัดส่งของรางวัลผ่านทาง SMS ให้กับผู้โชคดี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 โดยผู้โชคดีจะต้องคลิก Link ที่ได้รับทาง SMS เพื่อรับรางวัล

  เงื่อนไขกิจกรรม
  - ผู้ร่วมสนุกกิจกรรม 1 หมายเลขบัตรประชาชน สามารถร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้งต่อวัน
  - ผู้โชคดี 1 ท่าน (ชื่อ-นามสกุล) มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุไว้ในระบบการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเท่านั้น
  - ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีชื่ออยู่ในรางวัลที่ได้ประกาศไปแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไปแทน
  - ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ผู้ร่วมสนุกที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรูดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระภาษีผ่านทางอีเมล หากลูกค้าไม่ได้ชำระภาษี หรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไขภายในวัน เวลา ที่บริษัทกำหนด ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
  - พนักงานกลุ่ม บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นส์ ไม่สามารถร่วมกิจกรรม และรับของรางวัลจากกิจกรรมดังกล่าวทุกกรณี
  - ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการ แผนการใดๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้น ได้ตามที่ผู้สนับสนุนของรางวัล และบริษัท เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - ทีมงานจะทำการตัดสิทธิ์รับรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำการทุจริตในการเล่นทุกรูปแบบ
  - การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด และยุติ

  เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้คูปองเครื่องดื่ม ทรูคอฟฟี่
  - คูปองนี้สามารถใช้แลกรับเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ร้อน / เย็น (ขนาดเล็ก) ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
  - ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มประเภท น้ำผลไม้ น้ำบรรจุกระป๋อง น้ำบรรจุขวด หรือสินค้าอื่นๆ
  - ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย ส่วนลด หรือบัตรสมาชิกต่างๆ ได้
  - ขอสงวนสิทธิ์การใช้ได้ที่ร้านทรู คอฟฟี่ ยกเว้นสาขาเฟรนไชส์ ตปท., ทรู คอฟฟี่โกไม่ร่วมรายการ
  - สามารถใช้แลกรับเครื่องดื่มได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถขยายหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาได้